İklim krizini farklı kesimler için daha anlaşılır kılacak ve bu konuda farkındalığı artıracak, ilgi çekici, basit bir dile ve anlatıma sahip, güvenilir bilgiler içeren infografiklerden oluşan web sitemiz iklim.kapadokya.edu.tr  yayında.

Üniversitemiz Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ofisimiz tarafından desteklenen ‘iklim.kapadokya.edu.tr’ İklim Krizi Farkındalığı Veri Tabanı Projesi kapsamında oluşturuldu. Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci’nin yaptığı projenin araştırma ekibinde, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aykanat ve Arş. Gör. Nurten Bayraktar yer alırken, proje danışmanlığını ise Dr. Nuran Talu ve Prof. Dr. Nüzhet Dalfes yaptı. İnternet sitemizde kullanılan infografiklerin Türkçe çevirilerini Öğr. Gör. Şulenur Bilgin ve Öğr. Gör. Cenk Takım yaparken, tasarım sürecini Buse Altun yürüttü. 

Yaklaşık bir yıl süren projenin ilk aşamasında, iklim krizi hakkında belirlenen konularda bilimsel kaynaklar taranarak seçilen infografikler Türkçeye kazandırıldı. Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, UNESCO, NASA, Dünya Kaynakları Enstitüsü, National Geographic, WWF International gibi çeşitli kaynakların araştırmalarını ortaya koyan 95 infografik Türkçeleştirilerek erişime açıldı.

Bilgi ve verilerini görsel olarak sergileyen infografikler ya da diğer bir adıyla bilgilendirme grafikleri, iklim krizinin sebeplerinin, sonuçlarının, gelecek öngörülerinin, çözüm önerilerinin ve çözüme yönelik mevcut uygulamaların her kesim için anlaşılır bir dilde aktarılmasını sağlayacak. Herkesin erişimine açık olan web sitemizde, ‘İklim Krizinin Nedenleri, İklim Krizinin Tehlikeleri, Müdahale Alanları, Uygulamalar, Temel Değerler ve Kaldıraçlar, Gelecek Öngörüleri’ konu başlıkları altında toplanan infografikler, başta Türkiye’deki orta ve yükseköğretim kurumları, kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri olmak üzere herkesin faydalanabileceği bilgiler sunuyor.

İklim Krizi Farkındalığı web sitesi, iklim kriziyle mücadelenin eğitim, kamu ve özel sektör içinde öncelikli bir konu olduğu bu dönemde, ilgili bilgilerin hızlı ve kolay dolaşımı, aynı zamanda bu konularda farkındalığın gelişmesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.