İngilizce Eğitiminde Zirvede Olan Altınyıldız İlköğretim Kurumundan Bir Erasmus Projesi Daha...

Erasmus+ Ka210 Sch ‘’Happy Children -Future STEAM Innovatoes and Explorers’’isimli Projesi Avrupa Birliği tarafından kabul edilerek hibelendirildi. Böylece Altınyıldız İlköğretim Kurumunda devam etmekte olan Erasmus projelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bulgaristan’ın koordinatörlüğünde İtalya, Polonya ve Türkiye’nin ortak olarak yürüteceği projede ülkelerin karşılıklı olarak yapacağı ziyaretlerle proje çalışmalarını yerinde gözlemleme, deneyimleme ve iyi uygulamaları paylaşma imkanı olacaktır. Ayrıca farklı kültürleri tanıma ve yabancı dil gelişimine katkı sağlayacaktır.

Özel Altınyıldız İlköğretim Kurum Müdürü Sayın Ahmet Ünal projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

 STEAM tabanlı öğrenme erken yaşta başlar ve çocukların ilk yıllarında yaşadıkları deneyimler son derece önemlidir. Eğlenceli ve güvenli bir ortamda öğrenme fırsatları yaratmak esastır. Oyun yoluyla öğrenmek birçok eğitim ilkesinin konusudur. STEAM ile ilgili en önemli şey, tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek dünyadaki sorunlara çözüm bulmaya dayanması ve çocukların öğrenme, etkileşim kurma becerilerini geliştirmeye odaklanmasıdır. Bunun en iyi yolu merak uyandırmaktır. Çocukların ilgi alanlarını ve tutkularını erken yaşlardan itibaren tanırsak onları uygun bir ortamda oyun yoluyla keşfetmeye teşvik edebiliriz. Bu bağlamda okulumuzda projemiz kapsamında STEAM aktivitelerimizi yapabileceğimiz eğlenceli ve güvenli birçok atölyemiz mevcuttur. İngilizce Atölyesi, Drama Atölyesi,  Gitar Atölyesi, Piyano Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Seramik Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Beceri Atölyesi, Dans Atölyesi, Masal Atölyesi,  STEM ve Kodlama Atölyesi, 3D Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi, Matematik Atölyesi aktiviteleriyle bilimin rasyonelliğini (STEM) sanatın yaratıcılığıyla birleştirme(STEAM) ,yaratıcı çözümler ile öğrencilerin ilgi düzeylerini arttırarak öğrenme sürecini eğlenceli hale getirebilme becerilerine yönelik öğrenci merkezli çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine ve öğrendiklerini gerçek hayatta kullanmalarına katkı sağlamak, hayal gücünü geliştirmek, hayal ettiklerini yapmalarına fırsat vermek, eleştirel düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini geliştirmek, sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.

Projemizin okulumuza ve ilimize hayırlı olmasını diler Proje Koordinatörümüz Sibel Özdil’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU.