Nevşehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı, 22/08/2023 Tarihinde Meydana Gelen Nevşehir Merkez de Cevher Dudayev Mahallesinde meydana gelen iş kazası ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Nevşehir Cevher Dudayev  Mahallesinde bulunan yüksek katlı binada , İnşaat iskelesinden düşen iki inşaat işçisi  düşerek ne yazık ki  vefat etmiş bir işçi yaralanmıştır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre sıva işleri gibi yüksekte yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmesi, öncelikle, standartlara uygun, bakımı ve kontrolleri yapılmış, sağlam ve güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, çalışma iskeleleri gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanması zorunludur.
İhmalkarlıklar nedeniyle standartlara uymayan ve sağlam olmayan dış cephe iskeleleri üzerine konan ve sabitlemeyen kalaslara basarak düşen işçilerin yaşamlarını yitirmeleri ile sonuçlanan iş kazalarına sıkça rastlanmaktadır.

Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, vb. durumlarda, standartlara uygun, kontrolleri yapılmış, sağlam bağlantı (ankraj) noktaları, yatay ve düşey yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri ile yüksekte güvenli çalışma sağlanır.

CE ve TSE standartlarına uymayan, kontrolleri ve bakımları yapılmamış, düzgünce ve kılıflarında (muhafazalarında) korunmamış, yıpranmış, bozulmuş, kırılmış malzemelerin kullanılması sırasında kopması ve hasar görmesi sonucu işçilerin yüksekten düşerek ölmeleri kaçınılmazdır.

Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır. Ancak, birçok şantiyede sağlık ve güvenlik planı bulunmamaktadır.

Yüksekte yapılan çalışmalar müteahhit (işveren) tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin (örneğin mühendis, tekniker, teknisyen) gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilmelidir.

Şantiyelerdeki iş kazalarında müteahhitlerin (işverenlerin), şantiye şeflerinin (işveren vekillerinin), alt yüklenicilerin (taşeronların), yapı denetim kuruluşlarının, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin), işçilerin, vb. sorumlulukları vardır.


Müteahhit "işveren" olarak işçilerin ve şantiyede çalışan herkesin işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlaması ve her türlü tedbirin alınması ile yükümlüdür. Şantiye şefleri de "işveren vekili" olarak inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmak, mesleki yeterlilik belgesine sahip işçileri çalıştırmakla sorumludur. Yapı denetim kuruluşları şantiyede çalışmaların, sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri); müteahhitlere (işverenlere) ve şantiye şeflerine (işveren vekillerine) işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında rehberlik ve danışmanlık yapmak, ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirlemek, müteahhide (işverene) ve şantiye şefine (işveren vekiline) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İşçiler, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında, önlem alınıncaya kadar, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilirler.

Şantiyelerde çalışanlarından belirli bir kısmı, ilkyardımcı eğitimini alması, iş kazaları sonrası ilkyardım uygulamasını da içeren acil durum planının hazırlanması ve tatbikat yapılması zorunludur. Genellikle kağıt üzerinde kalan bu kural pratikte uygulamaya geçirilse ambulans gelene kadar şantiyelerde yararlanan işçilere ilkyardım uygulanarak yaşama tutunması sağlanabilir.

Şantiyelerde yaşamlarını yitiren emekçi işçilerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 
Sağlıklı, güvenli ve kazasız günler temennisiyle,

Nevşehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı,"