Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 13. Başvuru Çağrı İlanı 10 Kasım 2014 tarihinde açıklandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler sonucunda IPARD Programı Uygun Harcama Listelerinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuz, tüm alt tedbirler bazında “İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat işleri ve makine ekipman alımı” uygun harcama olarak destek kapsamına alınmıştır.

Et ve et ürünleri işleme ve pazarlama alt tedbiri kapsamında, parçalama tesisleri de destek kapsamın alınmıştır. Parçalama tesislerinin kapasitesi 0,5 – 5 ton/gün aralığında olmalıdır. Ayrıca et işleme sektöründe parçalama tesisleri, kesimhane ve/veya et işleme tesisleri ile birlikte entegre olarak başvuru yapabileceklerdir.

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbirinde, Konsey tüzüğü “(Ec) No 1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebze listesinde” yer alan sert kabuklu meyveler, kurutulmuş plantain ve kurutulmuş turunçgiller için makine ekipman alımı destek kapsamındadır.

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbirinde, “Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme hatları” uygun harcama başlığı altında sadece makine-ekipman alımına destek verilecektir.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi alt tedbiri kapsamında, FİDE ve FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, bitkisel üretimde sadece üretim materyali olarak uygun harcamalar kapsamında desteklenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda fide ve fidan yetiştiriciliği için “Seraların inşası ve/veya yeniden kurulumuna yönelik inşaat işleri ve/veya seralar için gerekli makine ekipman alımı” ve “Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve gerekli makine ekipmanın alımı” uygun harcama olarak değerlendirilecektir.

TIBBİ ve AROMATİK özelliği olan bitki yetiştiriciliği için “Seraların inşası ve/veya yeniden kurulumuna yönelik inşaat işleri ve/veya seralar için gerekli makine ekipman alımı” uygun harcama olarak eklenmiştir.

13. Proje başvuru çağrı ilanında Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (arıcılık, süs bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler), yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, Kırsal Turizm (otel, pansiyon, restoran vb.) ve Kültür balıkçılığının geliştirilmesi alt tedbirlerinden proje kabulü yapılacaktır.

Sunulan projelere 187.826.012 Avro miktarında bir destek sağlanacaktır.

Proje sunmak isteyen yatırımcıların 12 Ocak 2015 ile 10 Şubat 2015 tarihleri arasında proje başvurusu yapmaları gerekmektedir.