Kurulduğu günden bu yana Nevşehir’e 302 milyon liralık, 416 yatırımın yapılmasına vesile olan Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörlüğü çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir’de yer alan 540 konaklama tesisinin %11’i TKDK destekleriyle kurulmuş işletmelerdir. Kurumun tanınırlığının artması ile beraber bu oranın her geçen yıl artacağı aşikar görünmektedir.

Ayrıca; aylara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, ilimizde 330 ile 350 ton arasında günlük süt üretilmektedir. Üretilen bu sütlerin yaklaşık %15’i TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü’nün vermiş olduğu desteklerle kurulmuş çiftliklerden sağlanmaktadır. Bu çiftliklerde üretilen hayvanların kesim işlemleri için ilimizde bulanan iki adet kesimhaneden biri yine TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü’nün hibe desteği ile kurulmuştur.

İlimiz Nevşehir'deki işletmelerde yer alan 985 bin adet kümes hayvanının 111 bin adeti TKDK tarafından desteklenen yatırımlara ait işletmelerde bulunmaktadır.

TKDK tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan çiftçilere verdiği destek ile, ilimizde daha önce üretilmeyen ürünleri ekonomimize kazandırılmasına vesile olmuştur. Bu kapsamda 6003 dekar aspir, 284 dekar sarımsak,141 dekar çörek otu olmak üzere toplamda 6428 dekarlık bir arazinin değerlendirilmesini sağlamıştır.

TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü sağlamış olduğu 905 doğrudan istihdam ve 15 ayrı sektörde ve onlarca iş kolunda vermiş olduğu destekler ile Nevşehir’in çehresini değiştirmeye, istihdam alanları oluşturmaya devam edeceği görüntüsünü kuvvetli bir biçimde veriyor.