Kamu Mühendisleri Platformu üyesi mühendisler, diğer meslek gruplarına yapılan iyileştirmelerden yeterince faydalanamadıklarını belirterek, özel sektördeki meslektaşlarına göre özlük hakları ve gelir düzeyi anlamında geride kaldıklarını ifade ettiler.

Kamu Mühendisleri Platformu Nevşehir İl Temsilcisi Agah Bahadır Ceylan basın açıklamasında şunları söyledi:

"Kamuda çalışan mühendisler, ülkemizin büyük projelerinde önemli görevler üstlenerek, ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Ancak, maalesef özlük haklarımız ve gelir düzeyimiz, diğer meslek gruplarına kıyasla geride kalmaktadır. Özel sektördeki meslektaşlarımızın gelirleriyle karşılaştırıldığında, arada önemli bir fark bulunmaktadır. Bu durum, özellikle genç mühendislerin kamuda kariyer yapmak yerine özel sektöre yönelmelerine neden olmaktadır."

Ceylan,mühendislerin haklı talepleri için yetkililerin duyarlılık göstermesini istedi ve şunları ekledi:

"Kamu mühendisleri olarak, özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve gelir düzeyimizin diğer meslek gruplarına yakınlaştırılması için mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemiz için önemli olan projelerde görev alarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ancak, bu mücadelemizde yetkililerin de yanımızda olmasını ve taleplerimizi dikkate almalarını bekliyoruz."

Kamu mühendisleri, özlük haklarındaki iyileşme talepleri için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini bildirdiler.