Kamu Mühendisleri Platformu, yıllardır yaşadıkları hak mağduriyetlerinin giderilmesi için torba yasada talepte bulundu. Platformun yaptığı açıklamaya göre, ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için Kamu Mühendisleri gece gündüz faaliyet göstermektedir.

Biyomedikal, otoyol, köprü, tünel, baraj, gıda, tarım, hastane, okul, demiryolu, tarım ve ormancılık, TOKİ, uçak pistleri, tersane ve atölyeler, tren projeleri, bilişim sistemleri ve enerji santralleri gibi tesislerin Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrol ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında Kamu Mühendisleri aktif rol almaktadır. Bu işlerin teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar

Ancak, tüm bu risk ve sorumluluğun karşılığı olarak 2023 Şubat verileriyle bir mühendis ortalama 18.000 TL gelir elde etmekte ve 30.700 TL olan yoksulluk sınırı altında çalışmaktadır. Kamuda çalışan mühendislerin mali ve özlük hakları yıllar içinde dengi olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kalmıştır.

Son zamanlarda, sağlık personeli, öğretmenler, adalet personeli, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmışken, kamu mühendislerine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Kamu Mühendisleri Platformu, yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, kamu mühendislerinin mali ve özlük haklarında yapılması gereken iyileştirmenin ilk çıkacak torba yasada yer almasını talep etmektedir