Özel Kapadokya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Demir Hasta Kabulüne Başladı.

Op. Dr. Mehmet Demir

Aslen Gülşehir/ Hacılar köylüyüm. 15/08/1989 yılında Kayseri/Merkez doğumluyum. İlk-orta-lise eğitimimi Kırıkkalede tamamladım.

Öğrenim Durumu

2003-2007: Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi / Kırıkkale

2007-2014: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi (Tıp Doktorluk) / Eskişehir

2015-2020: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji (Uzman Doktorluk) / Erzurum

Tıpta Uzmanlık Tezi

Pemberton Osteotomisinde Modifiye Çift Greftleme Tekniğinin Asetabular Gelişime Olan Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji-2020

Mesleki Deneyim

2015-2020: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji (Araştırma Görevlisi)

2020-2023: Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Uzman Doktor)

Mesleki Bilimsel Projeler

1.      1-Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kırık Modelinde Vicia Ervilia Ekstresinin Etkilerinin Araştırılması (Proje Kodu: THD-2020-8508) – Araştırmacı

2.      2-Ratlarda Tendoflex Polytendon Complexin ve Hypericum Perforatum St Johns Wort Oilun Tamir Edilen Aşil Tendonu İyileşmesi Üzerine Etkisi Deneysel Çalışma (Proje Kodu: TSA-2020-7469) – Araştırmacı

Kitap Bölümleri

1-      Birinci Basamakta Girişimsel İşlemler ve Pratik Uygulamalar- 2023. Bölüm 15: Gelişimsel Kalça Displazisi Muayene ve Değerlendirilmesi

2-      The Collaborative Research on Trauma Surgery-2021. Chapter 19: Fractures And Dıslocatıons Of The Foot.

3-      Current Approaches in Early Onset Scoliosis- 2023. Chapter 27: Hemivertebra resection in congenital EOS

4-      Ortopedi Yumuşak Doku Tümörleri-2022. Bölüm 5: Yumuşak Doku Tümörleri, Sarkom Biyopsisi

5-      Kemik Tümörleri-2022. Bölüm 97: Kemik Tümörlerinde Damarlı Fibula Grefti Uygulaması

Bilimsel Yayın/Bildiri/Poster

1-      Comparison of cannulated screw and kirschner wire in the chevron osteotomy of hallux valgus-2023

2-      Multiple primary hydatid cysts in the left thigh- 2022

3-      The effects of Tendoflex® (polytendon complex) and Hypericum perforatum (St. John’s wort oil) on repaired Achilles tendon healing in rats-2021

4-      The efficiency of Polytendon Complex (PC) and St. John’s Wort oil (Hypericum perforatum) on healthy Achilles tendon in rats-2021

5-      26. TOTBİD kongresi: Kilitli dizde Pigmente Villonodüler sinovit (PST-23)-2016

6-      21. Intenational Intensive care symposium: A rare complication after bilateral calcaneal fracture; Acute respiratory distress syndrome. 2017

7-      Kemik Eklem kongresi: Atipik yerleşimli kist hidatik,olgu sunumu(p-7)- 2017

8-      Kemik Eklem kongresi:Aynı taraflı vertikal makaslama,kalça çıkığı ve femur şaft kırığı olan çocuk hasta, olgu sunumu(p-4) - 2017

9-      12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi: İntradural, ekstramedüller Ewing sarkom, olgu sunumu (p-6)- 2017

10-  27. TOTBİD kongresi: Adölesan İdiopatik Skolyoz Hastalarında Fasiyal Asimetri ve Dental Maloklüzyon Taraması (SOM-9/S192)- 2017

11-  27. TOTBİD kongresi: Radiusta primer kemik lenfoması, olgu sunumu- 2017

12-  30. TOTBİD kongresi: Pemberton Osteotomisinde Modifiye Çift Greftleme Tekniğinin Asetabular Gelişime Olan Etkisi (SB-229)-2021

13-  30.TOTBİD kongresi: Ratlarda Tendofleks® (Politendon Kompleks)’in ve Hypericum Perforatum (St. John’s Wort Oil)’un tamir edilen aşil tendonu iyileşmesi üzerine etkisi (SB-075)- 2021

14-  13. International Hipocrates congress on medical and health sciences: Snapping wrist caused by tenosynovitis of the first extensor compartment: A Rare case report and review of literatüre(S-152)- 2023

Dernek Üyelikleri

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Alınan Eğitimler

1-      16. Temel Artroplasti Kursu. 11-12 Aralık 2020/Ankara

2-      15. İleri Artroplasti Kursu (Kalça). 17-18 Aralık 2021/ Adana

3-      16. İleri Artroplasti Kursu (Diz). 18-19 Kasım 2022/Bursa

4-      Gazi Diz Artroskopisi Kursu. 8-9 Nisan 2022/ Ankara

5-      Artroskopi Kadavra Kursu(online). 27-28 Mayıs 2022

6-      9. Spor Travmatolojisinde Dizde İleri Cerrahi Teknikler Uygulamalı Eğitim Toplantısı. 3-4 Şubat 2024/ Ankara

7-      5. Ortopedik Travmada Kadavra Kursu ‘’Diz çevresi kırıkları’’. 20-21 Nisan 2024 / Ankara

8-      14. Ayak ve Ayak bileği Cerrahisi Eğitim Toplantısı. 27-28 Eylül 2019 / İstanbul

9-      Asia Pacific Foot/Ankle Council(APOA) Principal Foot/Ankle Course. 5-7 Mart 2021

10-  Ayak ve Ayak Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu. 22-23 Aralık 2023 / Antalya

11-  8. Ayak ve Ayak bileği Kadavrada Cerrahi Kesiler ve Eğitim Toplantısı. 22-23 Mart 2024/ Ankara

12-  Halluks Valgus Canlı Cerrahi Toplantısı. 2 Mart 2024/ İstanbul

13-  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Kadavrada El ve El bileği Travma Kursu. 16 Mart 2024/ İzmir

14-  Rekonstrüktif ve Mikrocerrahi Derneği Temel Mikrocerrahi Kursu. 19-23 Nisan 2022/ İstanbul

15-  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği 16. Prof.Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu. 25-26 Şubat 2022/ Ankara

16-  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği 15. Prof.Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu. 22-23 Mayıs 2021/ Ankara

17-  9. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu. 29-30 Mart 2019/ Ankara

18-  9. Deformite Eğitim Toplantısı. 15-16 Kasım 2019/ İstanbul

19-  23. İlizarov Uygulamalı Eğitim Toplantısı. 1-3 Mart 2024/ Adana

20-  Pediatrik Travma Kursu.7-8 Aralık 2019/Ankara

21-  TOTBİD 12. İntramedüller Çivileme Kursu. 28-30 Nisan 2023/ Ankara

22-  3. Üst Ekstremite Çivileme Kursu. 23 Ocak 2021/ İstanbul

23-  2. Uluslararası Online Ortopedik Travma Kampı. 20-21 Mart 2021

24-  TOTBİD 27. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı. 5-6 Eylül 2020

25-  TOTBİD 27. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu. 1-3 Mart 2019/ Kayseri

26-  TOTBİD Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu. 11-12 Eylül 2021

Telefon: 0384 212 15 50

Adres: Güzelyurt mahallesi Vefa Küçük caddesi Numara: 9 Nevşehir

444 81 50

www.kapadokyahastanesi.com.tr

"Sağlığınız için en iyisi Kapadokya Hastanesi"