MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 28.Dönem milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç Nevşehir’in sorunları hakkında görüşlerini açıklamaya devam ediyor.

Kılıç, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız eden ve endişeye sevkeden hususlardan birinin de  nüfusu hızla artan yabancılar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yakın zamana kadar ilimizde kontrollü olarak yabancı bir nüfus vardı. Bunlar daha çok Amerika, Kanada yada Avrupa ülkelerine iltica etmek için başvuran ve vize işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen insanlardı. Emniyetin kontrollü olarak ilimizde tuttuğu bu insanlar sayıca az olduğu için genel nüfus içinde pek belli olmuyordu.

Ancak son yıllarda özellikle Afganistan ve Suriye’deki olaylar neticesinde yaşanan büyük göçlerle gelen mülteciler ilimizi de etkilemeye başladı. Sayıları hızla artan bu insanların hemen hepsi fakir, yardıma muhtaçdı. Bu düzensiz, kısmi kontrolsüz göç hareketleri zaten nüfusu az olan Nevşehir’de demografik ve ekonomik anlamda sıkıntılara yol açmaya başladı.

Son derece misafirperver ve cömert olan Nevşehir halkı ekmeğini ve suyunu paylaştığı mülteciler konusunda  endişeler yaşamaktadır. Yaşanan bazı adli olaylar, kavgalar vs. sebebiyle bu endişe daha da büyüdü.

Bizim amacımız öncelikle Devletimizin göç ve göçmen konularındaki politikalarını netleştirmek. Bu sayede mültecilerin hukuki durumları belirlenecektir. Mültecilerin ilgili birimlerce kayıt altına alınması, daha sıkı kontrollerinin yapılması çok önemlidir. Suç işleyen yada bu yönde teşebbüsü olanlar hemen yakalanarak yurt dışı edilecektir.

Vatandaşlarımızın bu konudaki endişelerini biliyor ve saygı duyuyoruz. Mülteciler konusunda insan haklarına ve uluslar arası hukuka uygun çözümler bulmak ve Nevşehirli hemşerilerimizi bu hususta bilgilendirmek, endişelerini gidermek en önemli görevlerimizden birisi olacaktır. “