Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir Milletvekili Prof. Filiz Kılıç, TBMM Genel Kurulunda,“ İl Oluşunun 70. Yılında Nevşehir verileri” üzerine konuştu.

Kılıç; "2024 yılı Nevşehir yılı olacak"

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alan Nevşehir Milletvekili Prof. Filiz Kılıç, 1954'ten günümüze İl Oluşunun 70. Yılı münasebetiyle verilerle Nevşehir konusunda yaptığı konuşmasında;  "Şehrimizin nüfusu ve yatırımları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Komşu illerle kıyaslamada bulunan Milletvekili Kılıç konuşmasında ; "Nevşehir olarak Türkiye'de turizmin başkentlerinden biriyiz. Emsal komşu şehirler arasında şuana kadar ekonomik olarak ilimiz hak ettiği yatırımları maalesef alamamıştır. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Nevşehir'imizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız. Çağ Türkiye çağıdır, Çağın Nevşehir çağı olmaması için ise hiçbir sebep yoktur. Güzel ilimiz Nevşehir'in hak ettiği hizmetler için var gücümüzle çalışacağız. " dedi.

Kılıç konuşmasının sonunda; "Nevşehir “İl oluşumuzun 70. Yılında, Nevşehir’i, Nevşehirliyi, Acıgöl’ü, Avanos’u, Derinkuyu’yu, Gülşehir’i Hacıbektaş’ı, Kozaklı’yı ve Ürgüp’ü biz kalkındırırız. Her bir beldemizle el ele vererek Nevşehir’i biz lider yaparız. Bu duygularla Nevşehir'imizin 70. yılını kutluyor herkesi mutlaka görmek için Nevşehir Kapadokya'ya bekliyorum” dedi.

İşte Kılıç'ın konuşma metni;

FİLİZ KILIÇ (Nevşehir) - Nevşehir'im, 70'inci yılı kutlu olsun.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve yüce Türk milleti; Nevşehir'imizin il oluşunun 70'inci yılı münasebetiyle şehrimizin gelişmişlik düzeyi, nüfusu, yatırımları ve sosyal imkânları hakkında bir değerlendirme yapmak için Genel Kurulumuzda gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

TÜİK'in esas aldığı eş değer il verilerinde Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir illeri aynı kategoride gösterilmektedir. Her zaman mukayeseli çalışma yapmak, kendini tanımak ve değerlendirmeyi doğru yapabilmek açısından önem arz eder. Bu düşünceden yola çıkarak Nevşehir'imizi aynı kategorideki illerle mukayese ederek konuşacağız.

Öncelikle, nüfus açısından değerlendirmek isterim. TÜİK'in 2023 verilerine göre Aksaray'ın nüfusu 438.504, Niğde'nin nüfusu 377.080, Kırıkkale'nin nüfusu 285.744, Kırşehir'in nüfusu 247.179 iken Nevşehir'in nüfusu 315.994'tür. Bu rakamlar bize Nevşehir'in nüfus yoğunluğu ve potansiyeli hakkında önemli ipuçları veriyor. Eş değer illerimiz arasında 3'üncü sıradayız. İmkânımız mevcut, biz Türkiye'de turizmin başkentlerinden biriyiz. Aldığımız göç yetersizdir. Nevşehir'deki her kesimle el ele verip acilen hız almamız gerekmektedir. Nüfusu artırmak yatırımla olur. Nüfus katma değerle çoğalır. Nevşehir'i bir cazibe merkezi hâline getirmek il oluşunun 70'inci yılında bizlerin boynunun borcudur.

Değerli milletvekilleri, ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine gelince. Ekonomik göstergeleri inceleyerek bir karşılaştırma yapmak mümkündür. TÜİK'in 2022 verilerine göre Aksaray'ın gayrisafi yurt içi hasılası 57 milyar 970 milyon 764 bin TL, Kırıkkale'nin ki 46 milyar 306 milyon 411 bin TL, Niğde'nin ki 41 milyar 355 milyon 760 bin TL, Kırşehir'inki 32 milyar 62 milyon 981 bin TL iken Nevşehir'inki 36 milyar 47 milyon 755 TL'dir. Kıyaslanan 5 il arasında 4'üncü sırada yer almaktayız, bu veriler ilimizin ekonomik açıdan hangi seviyede olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Turizmin başkentlerinden olan Nevşehir'imiz turizmi destekleyen sanayinin de başkenti olabilir. Ülkemizde katma değeri ve istihdam oranı yüksek fabrika ve firmaları şehrimize getirmemiz gerekmektedir. Kırıkkale'nin Makine Kimya Endüstrisi var, Aksaray'ın ticaret borsası öncülüğünde kurulan 60 bin hayvan kapasiteli Aksaray Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi var ve şu ana kadar alınan başvuru sayısı planlananın 4 katına ulaşmıştır. Niğde, gıda, patates, mikronize kalsit, kimya, metal sanayi olarak bölgede ön plana çıktı. Görüldüğü gibi, Nevşehir, emsal komşu şehirler arasında hak ettiği kadar yatırım alamamış, layık olduğu gelişmeyi maalesef sağlayamamıştır. Hazine değerinde olan pomza madenimizi dünyaya tanıtıp ticaretini en iyi ve en çok yapan il Nevşehir olmalıdır, belediye başkanlarımızla bunu başarabiliriz ve başaracağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; il oluşumuzun 70'inci yılında Nevşehir'i, Nevşehirli'yi, Acıgöl'ü, Avanos'u, Derinkuyu'yu, Gülşehir'i, Hacı Bektaş'ı, Kozaklı'yı ve Ürgüp'ü biz kalkındırırız; her bir beldemizde el ele vererek Nevşehir'i biz lider yaparız. Çağ Türkiye çağıdır, çağın Nevşehir çağı olmaması için bir neden yoktur. Hemşehrilerim her şeyin en iyisine layıktır. Nevşehir için, Nevşehirli için canla başla çalışacak, Nevşehiri'mizi il oluşunun 70'inci yılında yatırımlarla, katma değerlerle ve üretken belediyecilik vizyonumuzla tanıştıracağız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Kılıç.

Toparlayalım lütfen.

FİLİZ KILIÇ (Devamla) - "Güzel şehre güzel çehre" diyerek yolumuza devam edeceğiz. Nevşehir mevcut yatırımlardan çok daha fazlasını hak ediyor, çevre yolunu hak ediyor. Kentsel dönüşüm acil bir ihtiyaç. Yeni sanayiyi, yeni iş imkânlarını, yeni büyük yatırımları heyecanla bekliyor. Nevşehir'in hak ettiklerine kavuşmasına az kaldı diyoruz. 31 Mart 2024'te hep Nevşehir'imizde hem de cennet ülkemizin dört bir yanında üç hilaller dalgalanacak, Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte kutlayacağız.

Sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor, milletvekillerimizi, ekranları başında bizleri seyreden vatandaşlarımızı Türkiye'nin cenneti, vatanımızın göz bebeği, masallar diyarı Nevşehiri'mize davet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

Saygılarımla efendim. (MHP sıralarından alkışlar)