Kozaklı Belediye Başkanı Sefer Neslihanoğlu, Kozaklı Belediyesi Başkanlığı'nın 31.03.2024 tarihi itibariyle devralınan borçlarını 456.371.167,40 TL (Dörtyüz Ellialtı Milyon Üçyüz Yetmişbir Bin Yüzatmışyedi TL Kırk Kuruş) olarak açıklamasının ardından Kozaklı ilçesinin bir önceki Belediye Başkanı Av. Akif Kabukcuoğlu'dan açıklama gecikmedi.

Neslihanoğlu, Belediye’nin borcunu açıkladı, eski başkan Kabukcuoğlu cevap verdi.

Azim, Emek, Gayret, Alın Teri…

Av. Akif Kabukcuoğlu yaptığı açıklamasında; "Güncel değeri 125 Milyon Dolar (3 Milyar 750 Milyon Lira) Kamu Yatırımı ile Pandemi, deprem, ekonomik sıkıntı sürecine rağmen onurla, şerefle ve gururla hizmet ettiğimiz dolu dolu rekorlarla geçmiş 5 yıl, tamamlanmış 74 projeyi…" ilçemize kazandırdık" dedi. 

Kabukcuoğlu, Kozaklı Belediyesinin borcu ile ilgili ise şu bilgilendirmelerde bulundu;

KAMUOYU DUYURUSUDUR.

Kozaklı Belediyesinin

2019 yılı bütçesi: 8 Milyon TL Borcu : 69 Milyon TL (Bütçesinin 8.6 katı)

2024 yılı bütçesi: 140 Milyon TL Borcu : 456 Milyon TL (Bütçesinin 3.2 katı)

Diğer bir hesapla

2019 daki borcu: 10.9 Milyon Euro

2024 deki borcu: 12.9 Milyon Euro

Açıklanan borcun % 76 sı cari borç olmayıp 2049 yılına kadar taksitle ödenecek vadeli borçtur. Kaldı ki ülkemizdeki döviz ve Türk Parasındaki enflasyon hesap edildiğinde uzun yıllara taksitlendirilmiş İlbank’a yani Devlete olan borç değer kaybedecek ve yapılan yatırımların bu paralara yapılması imkansız hale gelecektir. Örneğin sadece jeotermal altyapı için borçlanılan 264 Milyon TL borcun karşılığı olan yatırımın bugünkü yani 2024 yılı Nisan ayı ihale bedeli 650 Milyon TL dir. Yine içme suyu altyapısı ve kanalizasyon altyapısı bugün itibariyle İlbank kredisiyle yapılmış olsa idi bugünkü ihale bedeli 450 milyon TL olacaktı. (Resmi yazı ile İlbank ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sorulup teyit edilebilir)

Yine örneğin 1 milyon TL ye leasingle borcu sabitlenip alınan ekskavatörün bugünkü değeri 6.5 Milyon TL dir. 2.7 Milyon TL ye leasingle alınan Greyderin bugünkü değeri 8.5 Milyon TL dir. 20 Milyon TL harcanarak yapılan 250.000 m2 kilitli parkenin bugünkü yapım maliyeti 150 Milyon TL dir. 7.1 Milyon TL ye ihale edilen kreşin bugünkü ihale yapım bedeli 26 Milyon TL dir. Onlarca örnek verebiliriz.

Bütçesinin 9 katı borcu olan belediye devralınmış. Bugünkü değeri borcunun 10 katı 4 milyar yatırım 74 proje tamamlanarak bütçesinin 3 katı borçla devredilmiştir. Biz mazeret değil hizmet ve eser ürettik.

Görev süremizce 2 defa Sayıştay 2 defa da mülkiye müfettişlerince detaylıca denetlenmiş tek bir kuruş kamu zararı tespit edilmeden denetim raporları hazırlanmıştır.

Alnımız açık, başımız dik, vicdanımız rahattır. Devletin yargısı ve denetleme makamları görevinin başındadır. Göreve başladığımızdaki ilçenin durumu ile şimdiki ilçenin durumu ortadadır. Belediyeler mazeret üretme değil hizmet üretme yerleridir. Fırsat kollayanlara, fitne, fesat dedikodu üretenlere inat sevdiğimiz bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Sosyal medya mecralarından yargı dağıtmaya kalkanlara tavsiyem konuyu devletin yargısına taşımalarıdır. Evlerde suları akmayan bir ilçeye gecesini gündüzüne katıp 140 kişilik isimsiz kahramanlarıyla illeri kıskandıracak hizmetleri kazandıran kadroya iftira atanları siz kadirşinas hemşerilerimizin vicdanına bırakıyorum.

Saygılarımla"

Kozaklı Belediye Başkanı Sefer Neslihanoğlu, Kozaklı Belediyesi Başkanlığı'nın 31.03.2024 tarihi itibariyle devralınan borçlarını 456.371.167,40 TL (Dörtyüz Ellialtı Milyon Üçyüz Yetmişbir Bin Yüzatmışyedi TL Kırk Kuruş) olarak açıklamıştı.