Lisanslı Depo Desteklemeleri kapsamında, 2022 üretim yılına ait Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/30)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

2022 yılı üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları 1/10/2022-30/6/2023 tarihleri arasında başvuru sahiplerince başvuru dilekçesi ile üretici/üretici örgütlerinin ÇKS/TÜKAS'da kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.    

Kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde yapılacak. 

2022 üretim yılına ait Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üretici/ üretici örgütlerinin 30/06/2023 tarihine kadar başvuru sahiplerince başvuru dilekçesi ile müracaatlarını ÇKS/TÜKAS'da kayıtlı bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne yapmaları gerekmekte. ​