Litvanya koordinatörlüğünde düzenlenen uluslararası konferansa Letonya, Almanya, Bulgaristan, Slovakya, Litvanya, Romanya, Slovenya ve Nevşehir’den Mihriban Emin Günel Ortaokulu’ndan katılımcı öğretmenler eğitim sistemlerini ve öğrencilerin lise için kariyer planlamalarında nasıl bir yol izlediklerini anlatarak ortaklarla paylaşmışlardır. 

Konferansın amacı; öğrencilerin başarılı bir çalışma, meslek veya iş faaliyeti seçimi, öğretim ortamından çalışma ortamına geçiş, daha fazla mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme için gerekli kariyer yeterliliklerini geliştirmelerine olanak tanıyan en iyi uygulamaları paylaşmaktır. 

Proje hedefleri; öğrencilerin kişisel ve mesleki yeterliliklerini daha başarılı bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olacak kariyer eğitimi yol ve yöntemlerini tartışmaktır. Ayrıca öğrencilerin kariyer gelişimi konularında eğitim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik etmektir. 

Konferansa katılarak ilimizi, okulumuzu  temsil eden okulumuz idaresine, emeği geçen öğretmenlerimize ve İngilizce öğretmenlerimizden Gülhan YALÇIN ve Çiğdem KORKMAZ’a teşekkür ederiz.