Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM), içinde dünya çapında birçok üniversitenin ve yükseköğretim kurumunun öğretme ve öğrenme merkezlerinin yer aldığı Uluslararası Öğrenme ve Öğretme Merkezleri Ağı’nın üyesi oldu.

Girit Üniversitesi Öğretim ve Öğrenme Merkezi (Centre of Teaching and Learning-CTL TotT- University of Crete) öncülüğünde oluşturulan iş birliğinin üyeleri arasında NEVÜ NEVEMM’in yanı sıra Avrupa’nın birçok köklü üniversitesinin öğretme ve öğrenme merkezleri de yer alıyor;

Teaching & Learning Center (University College Dublin), Institute of Teaching and Learning (University of Manchester), Teaching and Learning Centre (University of Helsinki), Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (University of Hamburg), Centre for Teaching and Learning (Hamburg University of Technology), Educational Development and Technology (ETH Zurich), Gruppo di lavoro per la Qualità e Innovazione della Didattica (Sapienza University of Rome), University Teaching and Learning Center UTLC (Politecnico di Torino), Gruppo di Faculty Development di Ateneo (Università Milano Statale), Teaching and Learning Centre (University of Turin), Teaching and Learning Centre (Aristotle University of Thessaloniki), Teaching and Learning Centre (University of Thessaly), Progetto Mentore (University of Palermo).

İlerleyen zamanlarda yeni üyelerin katılımı ile hızla genişlemesi planlanan ağla, öncelikle merkezler arasında iletişim ve farkındalığın sağlanması hedefleniyor. Bir sonraki adımda ise; planmış bilimsel konferansların gerçekleştirilebileceği ve merkezlerin etkinliklerini paylaşabilecekleri, ortak amaçları doğrultusunda konuları tartışabilecekleri bir forum oluşturulması planlanıyor. Bu şekilde merkezler arasındaki iş birliğini ve uzmanlık alışverişini sağlamak ve geliştirmek amaçlanıyor.

Konuyla ilgili linkler: https://tott.ninidakis.me/en/ctl-map-en/ , https://tott.ninidakis.me/conference/