Komisyon Başkanı Av. Sema Yurtbilir Yavuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları ifade etti;

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, kadınların özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için verdiği mücadelenin somutlaşmış halidir.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için öncelikle kadın ve erkek arasındaki tarihsel eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin temel nedeni, kadının daha aşağı bir cinsiyet olduğu inancı ve eşitsizliktir. Kastettiğimiz eşitlik, fiziksel anlamda aynı olmak değildir. Haklar ve bu haklara ulaşabilmek açısından eşit olmak, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramamaktır. Fırsatlara, kaynaklara, hizmetlere ulaşmada eşit imkanlara sahip olmaktır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere, kadın haklarını güvence altına alan mevzuatın, uygulayıcıların her biri tarafından eksiksiz uygulanması, uygulamanın devlet eliyle denetlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitsizliği ortadan kaldıran politikalar üretilmesi, kadına yönelik şiddet suçlarında etkin ve caydırıcı cezalar verilerek bu cezaların infazının eksiksiz tamamlanması önem arz etmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi de olan Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ırk, renk, inanç, felsefi düşünce, mültecilik ve sair hiçbir ayrım gözetmeksizin kadınların haklarını savunmaya devam edecektir."

NEVŞEHİR BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI

Av. Sema YURTBİLİR YAVUZ