Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere 01 Eylül 2023 Cuma günü saat 19:00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanacak.      

Gündemler 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne Ait İmar Komisyon Raporu’nun Görüşülmesi. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Ait İmar Komisyon Raporu’nun Görüşülmesi. 

1543 Ada, 290 Parselin Sağlık Bakanlığına Tahsisinin Görüşülmesi. 

İmar Plan Değişikliklerinin Görüşülmesi. 

Mülkiyeti Belediyemize ait 3042 ada 2 parsele Kat Karşılığı Bina Yapım İşinin Görüşülmesi. 

2024 Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporunun Görüşülmesi. 

Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesine Giriş Ücretinin Belirlenmesi ve Gelir Tarifesine Ek Yapılması.