Nevşehir Belediye Başkanlığı Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereği, belirlenen gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere 04 Ekim 2023 Cuma günü saat 19:00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanacak.           

Meclisin gündeminde; 2024-2025-2026 Mali Yılları Bütçesi’nin Görüşülmesi. Gelir Tarifesi Komisyon Raporunun Görüşülmesi, Araç Kiralama Hizmet Alımının Görüşülmesi yer alıyor.