Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 18:00’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanacak. 

Gündemler 

Encümen Üye Seçimi. 

İhtisas Komisyonları Üye Seçimi. 

Danıştay 6. Dairesi'nin Kararı Doğrultusunda Nevşehir Merkez Kale Ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı İmar Planlarının Yeniden Düzenlenmesi. 

İlimiz Merkez İlçe Kale Ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi. 

İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi. 

2022 Bütçe Yılı Faaliyet Raporu’nun Görüşülmesi. 

Belediyemiz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalanması.