Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Aşağı Mahalle Çakıllar Mevki 425 Ada 11 Parsel sayılı Nevşehir Devlet hastanesi yanında bulunan imar planı içerisinde ki taşınmazın satışı e-satis.uyap.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN;

En Geç 23/04/2024 Saat: 23:30’a Kadar Teminat Yatırılması Gerekmektedir.

il: Nevşehir

İlçe: Merkez

Mahalle/Köy: Nar/Aşağı

Mahalle No: 205408

Ada: 425

Parsel: 11

Tapu Alanı: 5.603,81

Mevkii: Çakıllar

Zemin Tip: Ana Taşınmaz

Pafta: K33-D-10-C-4-A 

Muhammen Bedel : 6.164.191,00 TL

Teminat Miktarı : 616.419,10 TL

KDV Oranı :  %10

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - Saat: 11:25

Artırma Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - Saat: 11:25

(En Geç 23/04/2024 Saat: 23:30’a Kadar Teminat Yatırılması Gerekmektedir.)

İhale Yeri : Bu ihale elektronik ortamda sonuçlanacaktır.

İhale Başlangıç Bedeli: 3.130.000,00

Nevşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu, 2022/26 Satış

İlana ait Genel Açıklama;

Nevşehir İl, Merkez İlçe, NAR/AŞAĞI Mahalle/Köy, Çakıllar Mevkii, 425 Ada, 11 Parsel, Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar Aşağı Mahalle Çakıllar Mevki 425 Ada 11 Parsel sayılı imar planı içerisindeki taşınmazın satışı yapılacaktır.

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Topoğrafya olarak eğimli bir yüzeydedir.

Nevşehir Devlet Hastanesine komşu durumdadır. Güneyinde Nevşehir Devlet Hastanesine bağlı Diyaliz Merkezi, güney doğusunda Poliklinik üniteleri olduğu bina vardır.

Yol,su, elektirik,vs,her türlü Belediyecilik ve imar hizmetlerinden yararlanılabilir konumdadır.

Taşınmaz tapu kaydı üzerinde tarla olarak gözükmekte ise de Nar Belediye Başkanlığınca taşınmazın 2775 m² lik kısmının 06.10.2017 Tarih 19 Sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Emsal:1.00 Y. En çok: 10.50 m Tick alanında, bir kısmının Yol alanında bulunduğu, bu alanda 3194 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi uygulanmadığı bildirilmiştir.

DİKKAT!

Bu ihale elektronik ortamda tamamlanır.

Elektronik teklif verme işlemleri, Taşınmaz, Taşınır ve Taşıt cinsi mallar için ihale bitiş tarihinden 7 gün önce başlamaktadır.

Teminat yatırma işlemlerinizi artırma bitiş tarihinden önceki gün saat 23:30'dan önce tamamlamanız gerekmektedir.

İHALEYİ TAKİP İÇİN: https://esatis.uyap.gov.tr/main/jsp/esatis/index.jsp?menuId=21772&kayitId=12932762165

2245Ac92 B824 4A1F 8F0F 98B01952F939