Nevşehir Emniyet Müdürlüğü yivsiz tüfek sahiplerinin ruhsatlarının 1 Eylül 2023 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından geçerlilik süresi dolan Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri’nin 01.09.2023 tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili kuruma müracaat edilerek yenilenmesi gerekmektedir.

Aksi halde Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri’ni yenilemeyenler hakkında 2521 sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında idari işlem yapılarak, her bir tüfek için 2.864 TL idari para cezası uygulanacaktır.”denildi.

İŞTE YENİLEME İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Son bir yıl içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf (PVSK 5/4 maddesi).

2- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi düzenlenmesinde sakınca bulunmadığına dair tek hekim
raporu.

3- 6183 sayılı Kanunu’nun 22/a maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen
tutarı aşmayan vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin belge.

4- Yivsiz Tüfek Harç Makbuzu, (2023 yılı için *268.05* TL)

5- Bakanlıkça belirlenen yivsiz tüfek ruhsatname kart bedelinin ödendiğine dair bilgi/belge, istenilmektedir. (2023 yılı için *200,00* TL )