Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş sendikası Nevşehir Şube Başkanı M. Fatih Mutlu, “Emeğinizin hakkı, çocuğunuzun rızkı, geleceğiniz bize emanet” demek için, “Örgütlü Ol, Sendikalı Ol, HAK-İŞ'li Ol” demek için Meydanlardayız. Birliğimiz daim olsun, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun…" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması gerçekleştirildi.

Nevşehir çarşı merkezinde ki Gülbahçe parkı önünde Hak İş Konfederasyonu Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasına konfederasyona bağlı sendikaların Başkan yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş sendikası Nevşehir Şube Başkanı M. Fatih Mutlu, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs ulusal Birlik mücadele ve dayanışma günü kutladığını söyledi:

TÜM EMEKÇİLERİMİZİN 1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

 

HAK-İŞ’e gönül vermiş dava arkadaşlarımız,

Emeği için var gücü ile çalışan emekçilerimiz,

Emeği ve alın teri davasından vazgeçmeyen emekçilerimiz,

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Katil İsrail’in zulmüne maruz kalan Filistin’li kardeşlerimize, işyerlerinde gece gündüz demeden alın teri döken vefakâr ve cefakâr emekçilerimize, birlikte yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize sesleniyoruz. Bugün buradayız, bugün 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için 81 ilde sizlerleyiz.

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;

48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlardayız.  

76 yıldır Siyonist İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm Dünya’ya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız.

HAK-İŞ olarak, Siyonist İsrail’in ve katil Netenyahu’nun Uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz.

Başta İslam İşbirliği teşkilatı olmak üzere, Arap Birliği ve pek çok sözde İslam ülkesini yeterli tepki ve destek vermedikleri için kınıyoruz. Yazıklar olsun onlara diyoruz.

Uluslararası toplumu Filistin’de yaşanan zulme karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde HAK-İŞ olarak, Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze’de onurları için, Özgür Filistin için, canları pahasına mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması için tüm dünyayı ve tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlik olmaya davet ediyoruz.

Siyonist İsrail Devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Filistin’de barış ve huzur ortamının sağlanmasını, Mescid-i Aksaya yönelik yapılan, en temel özgürlük olan ibadet özgürlüğünü hedef alan bütün kısıtlamaların ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz.

HAK-İŞ, mazlum ve mağdur coğrafyalarda huzur ve barışın tesisi için sendikalarımız ve işçilerimiz ile omuz omuza dayanışmasını devam ettirecektir.

“Filistin İçin Haydi HAK-İŞ” diyoruz ve tüm teşkilatımıza Nevşehir’den birlik, dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulunuyoruz.

Değerli Emekçi Kardeşlerimiz,

Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;

-       Vergide adaletin sağlanması,

-       Enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi,

-       İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi,

-       Kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi,

-       İşsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması,

-       Emeklilerimizin asgari geçim şartlarının sağlanması,

-       Kadın, genç ve engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi,

Başta olmak üzere taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

 

HAK-İŞ, Türkiye ve Dünya Sendikal Hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edecektir.

HAK-İŞ, ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün mağdur ve mazlumlarına olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.  

Emeğin, emekçinin ve hak mücadelesinin gününde sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerimizi sıralıyoruz:

·         Kıdem tazminatı hakkı korunarak yeni güvencelerle geliştirilmelidir.

·         Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.

·         Belediye ve Belediye şirketleri dâhil bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edildiği bir model talep ediyoruz.

·         696 sayılı KHK Kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş gibi özlük haklarının tam olarak verilmesini istiyoruz.

·         6772 sayılı Kanun uyarınca Mahalli idarelerin iştiraklerinde veya şirketlerindeki işçiler için 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini istiyoruz.

·         Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.

·         İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz.

·         Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz.

·         Kriz dönemlerinde gelir vergisi diliminin %10’a indirilmesini istiyoruz.

·         Emekçilerin enflasyona karşı ezdirilmemesini ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmasını talep ediyoruz.

·         Bireysel ve düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurularak, sosyal koruma sistemi güçlendirilmelidir.

·         İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz.

·         Sendikal örgütlülüğün artması için gerçek iş güvencesi istiyoruz.

·         Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz.

·         ÇAYKUR başta olmak üzere mevsimlik, geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 

·         Ev işçileri ve bakım işçilerinin iş kanunu kapsamına alınarak sendikal haklarının sağlanmasını istiyoruz.

·         Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz.

·         Esnek çalışanların emeklilik hakları başta olmak üzere ödenek ve aylıklara erişimlerin ilişkin yeni düzenlemeler oluşturulmalıdır.

·         4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun olarak sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilerek ilerletilmesini istiyoruz.

·         Çalışanlar açısından işsizlik sigortası ödenek imkanlarının kolaylaştırılmasını ve ödenek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz.

·         Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz.    

·         Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz.

·         Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz.

·         Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz.

·         Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler istiyoruz.

Filistin başta olmak üzere, Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Arakan, Doğu Türkistan’da ve yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara DUR demek için meydanlardayız.

Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, Gazze’de ve Filistin’de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz.

HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz.

HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılının emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun."

“YAŞASIN HAK-İŞ,

YAŞASIN 1 MAYIS,

YAŞASIN FİLİSTİN,

YAŞASIN GAZZE DİRENİŞİ,

YAŞASIN EMEĞİN ve ALINTERİNİN GÜCÜ”

yönetici ve üyeleri de katıldı.