Nevşehir İl Genel Meclisi 2024 Nisan ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı. İşte alınan o kararlar.

Nisan Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni:

1- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11’nci maddesi gereği İl Genel Meclis Başkanlığına 16 oyla Serkan Naci FERALAN’ ın seçilmesine. İl Genel Meclisinin 15.04.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

2- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11’nci maddesi gereği 1’nci Başkan Vekilliğine 21 oyla Hüseyin ÖZ’ün, 2’nci Başkan Vekilliğine 21 oyla Salih AÇIKGÖZ’ün seçilmesine. İl Genel Meclisinin 15.04.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

 3- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11’nci maddesi gereği İki Asıl Katip Üyeliklere Murat ÖZTÜRK ve Kürşat KOÇ‘un seçilmesine. İl Genel Meclisinin 15.04.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

4- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11’nci maddesi gereği İki Yedek Katip Üyeliklere Kürşat SALGINCI ve Ahmet ÖZMEN’in seçilmesine. İl Genel Meclisinin 15.04.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5- İl Genel Meclis Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 19’ncu maddesi gereği İl Encümeni Üyeliklerine Salih AÇIKGÖZ, Rıfat VAROL ve Kürşat KOÇ’un seçilmelerine, İl Genel Meclisinin 15.04.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

6- 5302 Sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca kurulması gereken İhtisas Komisyonlarından; Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının, her komisyon için 5 er kişi olarak belirlenmesine.  İl Genel Meclisinin 16.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7- 5302 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca kurulması gereken İhtisas Komisyonlarından;

           Çevre ve Sağlık Komisyonuna SALİH AÇIKGÖZ, KÜRŞAT KOÇ, MURAT ÖZTÜRK, YÜKSEL BEDİR ve ZAFER UZLAŞIR’ ın seçilmelerine.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonuna MEHMET AKTÜRK, DOĞAN SAYIN, ERDAL ERDEMİR, HİKMET CİNGİ ve HAYATİ NACİ KARATAŞ‘ ın seçilmelerine,

           

     Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna AHMET ÖZMEN, MUSTAFA GÜRAY TÜYSÜZ, HÜSEYİN ÖZ, SÜLEYMAN YÜKERİ ve HAYATİ NACİ KARATAŞ’ın seçilmelerine,

     Plan ve Bütçe Komisyonuna ABDULLAH ÖZHAN, HASAN DOĞAN, KÜRŞAT SALGINCI, ALİ CAN DANACI ve ZAFER UZLAŞIR’ ın seçilmelerine, İl Genel Meclisinin 16.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8- İl Özel İdaresi 2023 yılı Kesin Hesap Cetvelleri, 5302 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince, karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisinde görüşülmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 17.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9- Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAP-HİB) Asıl Üyeliklere Mustafa Güray TÜYSÜZ, Murat ÖZTÜRK Yedek Üyeliklere Hikmet CİNGİ ve Zafer UZLAŞIR’ ın seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 17.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

./..

-2-

 10- Vilayetler Birliğinde İlimizi temsil edecek Asıl Üyeliğe Serkan Naci FERALAN’ ın, Yedek Üyeliğe Rıfat VAROL’ un seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 17.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11- İl İnsan Hakları Kurulunda görev yapmak üzere İl Genel Meclis Başkanı Serkan Naci FERALAN’ ın seçilmesine, İl Genel Meclisinin 17.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12- 5686 sayılı kanun hükümleri gereği kamulaştırma işlemi yapılan İlimiz, Merkez İlçe, 2000 Evler Mahallesi, 557 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz için İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş adına işletme ruhsatı süresince irtifak hakkının sağlanmasına.  İl Genel Meclisinin 18.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13- 5686 sayılı kanun hükümleri gereği kamulaştırma işlemi yapılan İlimiz, Merkez İlçe, Cevherdudayev Mahallesi, 791 ada 27,28,29,41,43,44,46,47,49,50,51,53 parsel, 2000 Evler Mahallesi, 557 ada 1,2,4,5,6 parsel, 558 ada 1 parsel ile İlimiz, Avanos İlçesi, 52 ada 1 parsel ve 193 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar için Ömer TOSUN' a verilmiş olan irtifak hakkının iptal edilmesine. İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş. adına işletme ruhsatı süresince irtifak hakkının sağlanmasına. İl Genel Meclisinin 18.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

14- İlimiz genelinde bulunan parsel sınırlarını aşan kayadan oyma mekanlar ve diğer yapılar için 2024 yılı kullanım hakkı bedellerinin güncellenmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 18.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

15- 4688 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince, Nevşehir İl Özel İdaresi Memur ve Sözleşmeli Personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, İl Genel Meclisinin 18.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

16- 5686 sayılı kanun hükümleri gereği kamulaştırma işlemi yapılan İlimiz, Merkez İlçe, 2000 Evler Mahallesi, 557 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz için İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş adına işletme ruhsatı süresince irtifak hakkının sağlanmasına. Üyeler Abdullah ÖZHAN, Erdal ERDEMİR, Hikmet CİNGİ, Süleyman YÜKERİ, Özdemir ŞİMŞEK ve Yüksel BEDİR’in red oyuna karşın İl Genel Meclisinin 19.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

17- 5686 sayılı kanun hükümleri gereği İlimiz, Merkez İlçe, Cevherdudayev Mahallesi, 791 ada 27,28,29,41,43,44,46,47,49,50,51,53 parsel, 2000 Evler Mahallesi, 557 ada 1,2,4,5,6 parsel, 558 ada 1 parsel ile İlimiz, Avanos İlçesi, 52 ada 1 parsel ve 193 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar için Ömer TOSUN' a verilmiş olan irtifak hakkının iptal edilmesine. İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş. adına işletme ruhsatı süresince irtifak hakkının sağlanmasına. Üyeler Abdullah ÖZHAN, Erdal ERDEMİR, Hikmet CİNGİ, Süleyman YÜKERİ, Özdemir ŞİMŞEK, Yüksel BEDİR’in red oyuna karşın İl Genel Meclisinin 19.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

18- İl Özel İdaresinin üyesi bulunduğu Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliğine İl Özel İdaresini temsil etmek üzere, Asıl Üyeliklere; Merkez Salih AÇIKGÖZ, Acıgöl Abdullah ÖZHAN, Avanos Mustafa Güray TÜYSÜZ, Derinkuyu Doğan SAYIN, Gülşehir Kürşat KOÇ, Hacıbektaş İrfan YILDIRIM, Kozaklı Hasan DOĞAN, Ürgüp Ahmet ÖZMEN’ in seçilmesine,

         Yedek Üyeliklere, Merkez Hayati Naci Karataş, Acıgöl Erdal ERDEMİR, Avanos Murat ÖZTÜRK, Derinkuyu Süleyman YÜKERİ, Gülşehir Kürşat SALGINCI, Hacıbektaş, Ali Can DANACI, Kozaklı Özdemir ŞİMŞEK, Ürgüp Hüseyin ÖZ’ün seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 19.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

./…

-3-

19- Nevşehir – Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine İl Özel İdaresini temsilen aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı kişilerin seçilmelerine.     

ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Ali FİDAN

Vali

Kamil DURU

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Kürşat KOÇ

İl Genel Meclisi Üyesi

Tolga BALAK

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı

Doğan SAYIN 

İl Genel Meclisi Üyesi

Abdullah ÖZHAN

İl Genel Meclisi Üyesi

 Ahmet ÖZMEN

İl Genel Meclisi Üyesi

Erdal ERDEMİR

İl Genel Meclisi Üyesi

Kürşat SALGINCI

İl Genel Meclisi Üyesi

Hayati Naci KARATAŞ

İl Genel Meclisi Üyesi

Zafer UZLAŞIR

İl Genel Meclisi Üyesi

Ali Can DANACI

İl Genel Meclisi Üyesi

İrfan YILDIRIM

İl Genel Meclisi Üyesi

İl Genel Meclisinin 19.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20- Nevşehir-Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine İl Özel İdaresini temsilen aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı kişilerin seçilmelerine.

ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYE

Ali FİDAN

Vali

Hasan DOĞAN

İl Genel Meclis Üyesi

Özdemir ŞİMŞEK

İl Genel Meclisi Üyesi

İl Genel Meclisinin 19.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

21- Nevşehir – Avanos Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine İl Özel İdaresini temsilen aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı kişilerin seçilmelerine. İl Genel Meclisinin

ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Ali FİDAN

Vali

Serkan Naci FERALAN 

İl Genel Meclis Başkanı

Yusuf ÜN

Destek Hizmetleri Müdürü

Hamdi Gökhan GERMİYAN

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı

Mahmut Esat YÖNDEMLİ

İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü

Murat ÖZTÜK

İl Genel Meclisi Üyesi

Hüseyin ÖZ

İl Genel Meclisi Üyesi

Mustafa Güray TÜYSÜZ

İl Genel Meclisi Üyesi

Hikmet CİNGİ

İl Genel Meclisi Üyesi

Yusuf KAYA

İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü

Yüksel BEDİR

İl Genel Meclisi Üyesi

22- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, Merkez İlçesi, 2000 Evler Mahallesi, 2877 ada 13 parselde kayıtlı ve üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan taşınmazın 10 yıl süre ile 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin “f“ bendi hükmü gereği kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 19.04.2024 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.