Nevşehir İl Genel Meclisi, 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması için, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç Başkanlığında özel idare meclis toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımıyla toplandı.

İşte toplantıda alınan kararlar:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 112 ada 16 nolu parsele ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;UİP-501048683 nolu 1/1000 ölçekli uygulama ve PİN;NİP-501048684 nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 25.03.2024 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 169 ada 15, 16, 17, 20 nolu parsellere ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;UİP-501049134 nolu 1/1000 ölçekli uygulama ve PİN;NİP-501049135 nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 25.03.2024 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Avanos İlçesi, İğdelikışla Köyü 109 ada 5 nolu parsele ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;UİP-501048761 nolu 1/1000 ölçekli uygulama ve PİN;NİP-501048759 nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 25.03.2024 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oy birliği ile karar verildi.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 367 ada 4 ve 5 nolu parsel, 382 ada 2, 5, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 383 ada 8 parsel, 384 ada 1 ve 7 parsellere ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan PİN;UİP-501042177 nolu 1/1000 ölçekli uygulama ve PİN;NİP-501042178 nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 25.03.2024 tarihli olağanüstü toplantısında mevcudun oy birliği ile karar verildi.