Nevşehir İl Genel Meclisi Gürbüz Dinç başkanlığında 25.03.2024 Pazartesi günü 4 gündem maddesinin görüşülmesi için  olağanüstü toplanıyor.

Son toplantısını 8 Mart’ta yapan il genel meclis üyeleri  toplantıda helalleşerek ayrılmalarına rağmen olağanüstü toplantıya davet edildi.  

T.C. NEVŞEHİR İLİ İL GENEL MECLİSİNİN 25.03.2024 TARİHLİ 2'NCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

TARİH: 25.03.2024 Pazartesi

TOPLANTI SAATİ : 11:00

TOPLANTININ YERİ: İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı Salonu

1 Yoklama ve açılış.

2. 5302 Sayılı Kanunun 12. Maddesi hükmüne istinaden, Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 112 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda "GES Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

3. 5302 Sayılı Kanunun 12. Maddesi hükmüne istinaden, Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü 169 ada 15, 16, 17, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda "GES Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

4. 5302 Sayılı Kanunun 12. Maddesi hükmüne istinaden, Nevşehir İli, Avanos İlçesi, İğdelikışla Köyü 109 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda "GES Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

5. 5302 Sayılı Kanunun 12. Maddesi hükmüne istinaden, Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 367 ada 4 ve 5 nolu parsel, 382 ada 2, 5, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 383 ada 8 parsel, 384 ada 1 ve 7 parsellerin bulunduğu alanda "GES Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.