Nevşehir İl Özel İdaresi 2023 Ağustos ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Ağustos Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni:

1- Nevşehir İli Avanos İlçesi, Akarca Köyü 133 ada 202 numaralı parselin bulunduğu alanda “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebi, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 01.08.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

2- Nevşehir İli Acıgöl İlçesi, Tepeköy Köyü 111 ada 60, 61, 62, 63, 64 ve 65 numaralı parsellerin bulunduğu alanda “Konut Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebi,  araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 01.08.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

3- Milli Eğitim Bakanlığınca Mamul Mal Alımları için gönderilen ve sehven Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine kayıt edilen 500.000,00 TL ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. Maddesinin b bendi hükmü gereği yazıları ekindeki işlemli tabloda belirtilen kalemler arasında aktarma yapılmasına. İl Genel Meclisinin 02.08.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

4- 5686 sayılı kanunun 12. Maddesinin 4 bendi hükmü gereği işletme ruhsat sahibi olarak kamulaştırılan taşınmazda işletmeye devam ettiği süre içerisinde (ruhsat süresince 30 yıl) tahsis yapılmasına dair kanun bulunduğu için İlimiz Merkez İlçe Cevherdudayev Mahallesi 791 ada 28 ve 29 parsel numaralı taşınmazların Termal Turizm Tesisi amaçlı ruhsat sahibi Ömer TOSUN adına kullanım hakkının (irtifak hakkı) sağlanmasına. İl Genel Meclisinin 03.08.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5- Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 143 ada 24 numaralı parselin bulunduğu alanda Ticaret Alanı kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebi. Araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 03.08.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Bebek Dostu Grubu için İl Genel Meclisi Üyelerinden; Mustafa YALAP, Mehmet Ali Savaş EZİLMEZ ve Osman KILINÇ’ın seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 04.08.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yazıları ekinde gönderilen işlemli listede belirtilen taşınmazların 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereği satılmasına. İl Genel Meclisinin 04.08.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8- İlimiz, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 2018 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 2.060,29 m2 'lik İl Özel İdaresi hissesi ile Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü, 5591 parselde kayıtlı taşınmazın trampa edilmesi hususundaki talebin. Araştırılmak ve İncelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.08.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

9-  5302 sayılı kanunun 10 maddesinin (f) ile aynı maddenin (o) fıkrası hükmü gereği, İlimiz genelinde bulunan parsel sınırlarını aşan kayadan oyma mekanlar için İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında bulunan taşınmazlara kullanım hakkı kiralaması talebi. Araştırılmak ve İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.08.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Taşlıhöyük Köyü 124 ada 68 numaralı parselin bulunduğu taşınmaz üzerine kurulması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.08.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü 167 ada 50 numaralı parselin bulunduğu taşınmaz üzerine kurulması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.08.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

12- Yeni Mahalle Mevkiinde bulunan 275 ada 46 ve 47 parsellerde Avanos, Göreme ve Uçhisar Belediyeleri ile Nevşehir İl Özel İdaresi (Çavuşin Köyü) Müşterek Atıksu Arıtma Tesisi Projesi İnşaatı Yapımı ile tesisin işletilmesi hususundaki protokolün imzalanması için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil DURU'ya yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 07.08.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.