Nevşehir İl Genel Meclisi  2023 Ekim ayı Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı. İşte alınan o kararlar.

Ekim Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni: 

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Merkez İlçe, Balcın Köyü, 125 ada 1-5-12 nolu parseller ile Acıgöl ilçesi, Tepeköy Köyü, 106 ada, 14-15-16-110 nolu parsellerin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 02.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Tepeköy Köyü 111 ada 29 numaralı parselin bulunduğu alanda “Konut Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 03.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 130 ada 69 nolu parsele ait “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 04.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

4- Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü 163 ada, 27 nolu parselin bulunduğu alanda “Yol ve ada düzenlemesi” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 04.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5- 5302 Sayılı Kanunun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereği hazırlanan, İl Özel İdaresi 2024 ve İzleyen İki Yıl Bütçe tasarısının görüşülmesi talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesinin 5. fıkrası gereği 2024 ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tasarısı kesinleştikten sonra revize edilmek üzere hazırlanan 2024 Yılı Performans Programı Taslağının görüşülmesi talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Gülşehir İlçesi, Eğrikuyu Köyü, 152 ada 123 nolu parselin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.10.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

8- 5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi ile 3194 sayılı kanunun 17. Maddesi gereği Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Başdere Köyü 228 ada, 12 parselde kayıtlı 941,46 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın İl Özel idaresine ait olan 82,04 m2 hissenin doğrudan satılmasına. İl Genel Meclisinin 05.10.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

./..

-2-

9- Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü 130 ada, 8 nolu parselin bulunduğu alanda “Küçük Sanayi Tesis Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 05.10.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

10- Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü 110 ada, 217 nolu parselin bulunduğu alanda “Depolama Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 06.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11- Nevşehir-Kayseri Karayolu ile Kırşehir- Kayseri Karayolu üzerinde kazaya neden olan noktalara, karayolunu kullanan sürücüler üzerinde gerekli farkındalık/etki oluşturabilmesi amacıyla sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlara kazaya uğramış hurda vasfında toplam iki (2) adet otomobil veya kamyonet cinsi aracın Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne idaresince tahsis edilmesine. İl Genel Meclisinin 06.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü 130 ada, 8 nolu parselin bulunduğu alanda “Küçük Sanayi Tesis Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 06.10.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.