Nevşehir İl Özel İdaresi 2024 Mayıs ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

  1. Yoklama ve açılış.

  2. Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  4. İlimiz genelinde bulunan parsel sınırlarını aşan kayadan oyma mekanlar için İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında bulunan taşınmaziara kullanım hakkı kiralaması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  5. Dilek ve Temenniler.

Toplantı tarihi: 06 Mayıs 2024

Saat: 14.00

437967427 7755495904503343 4651866189301395870 N