Nevşehir İl Özel İdaresi 2024 Şubat ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

  1. Yoklama ve açılış.
  2. Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
  3. Nevşehir İli Merkez İlçe Boğaz Köyü 136 ada 105 nolu parselin bulunduğu alanda "Küçük Sanayi Alanı amaçlı şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  4. Nevşehir İli, Merkez İlçe Boğaz Köyü, 127 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda "Küçük Sanayi Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  5. Nevşehir İli, Merkez İlçe, Balcın Köyü, 125 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda (GES) amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  6. Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 123 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda (GES) amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  7. Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 165 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda (GES) amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  8. Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 165 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda (GES) amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  9. İller Bankası Olağan Genel Kurul toplantısında Nevşehir İl Özel İdaresini temsilen İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz DİNÇ' e yetki verilmesi.
  10. Dilek ve Temenniler.