Nevşehir İl Özel İdaresi Temmuz 2024 tarihinde düzenleyeceği Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler...

  1. Yoklama ve açılış.
  2. Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.
  3. Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Özlüce Köyü 128 ada 94 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.
  4. Dilek ve Temenniler.

Editör: Funda Afşar