Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce anız uyarısında bulunularak, “çiftçilerimiz, gelecek yıl alacağı verimi ve toprakta yaşayan canları düşünmeli anız ateşinden uzak durmalıdır." denildi.  Uyarıda, "Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl bölgemizde ve ülkemizde milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır" denildi.

Hububat hasadını gerçekleştirdiğimiz bugünlerde tarlalarda kalan anızların yakılmaması, hususunda Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uyarıda bulunularak, “İlimizde; hububat hasadını müteakiben toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların yok edilmesi ve ikinci ürün ekimi için hazırlık yapmak maksadıyla yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Anız Yakma Geleceğini Karartma 

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş açıklamasında; Anızın yakılması sonucunda, tarımsal ve doğal ekosistemin tahrip edildiğini, özellikle topraktaki Karbon ve Azot dengesinin yok olduğunu tarlaların verimsizleştiğini, organik madde miktarının azaldığını, mikrobiyolojik aktivitenin gerilediğini, özellikle orman yangınlarına neden olduğunu ve canlı hayatının yok edildiğini belirterek hububat hasadına başlanıldığı bu süreçte gerek çiftçilerimizin gerekse vatandaşlarımızın anız yakmamalarını söyledi ve ANIZ YAKMA GELECEĞİNİ KARARTMA sloganı ile İl/İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından anız yakılmaması konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının sürdürüldüğünü ayrıca tanıtım broşürü ve liflet dağıtıldığını bildirdi.

ANIZ YAKMAK;

  • Toprak verimini düşürür,
  • Orman yangınlarına neden olur,
  • Doğal hayatı yok eder.

ANIZ YAKMA
İZMARİT ATMA
ATEŞ YAKMA

Editör: İbrahim UYSAL