Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu ve bir mesaj yayımladı.

“Türkiye Yüzyılına BİR DAMLA da Sen Ol!”

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş; “Bakanlığımız tarafından başlatılan Su Verimliliği Seferberliği sadece kurumsal olarak olmayıp toplumumuzun her safhasına yayılarak sürdürülebilir bir özellik taşımaktadır.

Bu kapsamda, Tarımda, sulama sistemlerinin modernizasyonunun sağlanması, sulama yönetimi çalışmalarında yüksek teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, iyi tarım uygulamaları kodlarının ve dikey tarım çalışmalarının yaygınlaştırılması, ürün deseninin, bölgedeki su varlığı dikkate alınarak ve özellikle kurak bölgelerde az su tüketen bitkiler tercih edilecek şekilde belirlenmesi ve ürün desteklemelerinin bu doğrultuda uyumlaştırılması, yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması ve sulamadan dönen suların ve arıtılmış atık suların tarımsal sulamada yeniden kullanımının yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle su kaybının en az seviyede tutulması ve birim sudan en fazla üretim veriminin alınması hedeflenmektedir” dedi.

Tarımsal Su Verimliliği

Dünyadaki tarımsal amaçlı su kullanımı, toplam sektörel su kullanımlarının yaklaşık %70’ini oluştururken, bu değer Avrupa için %25, Afrika ve Asya için ise %81’dir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sektörel su kullanımlarının dağılımları da farklılıklar gösterebilmektedir. 2021 yılı gerçekleşmelerine göre, ülkemizde tarımsal sulama maksatlı su kullanımı 45,05 milyar metreküp ile toplam kullanım içinde %77 paya sahiptir.

Tarımsal maksatlı sulama, sektörel su kullanımlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, tarımsal sulama verimliliğinin iyileştirilmesi neticesinde elde edilecek su tasarrufu miktarı da yüksek olacaktır.

Mevcutta yaklaşık %50 olan sulama randımanı oranının Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2024 yılında %55 oranına yükseltilmesi hedeflenmekte olup, gelecek dönemlerde bu oranın %75 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Sulama sistemlerinin modernizasyonunun sağlanması, sulama yönetimi çalışmalarında yüksek teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, iyi tarım uygulamaları kodlarının ve dikey tarım çalışmalarının yaygınlaştırılması, ürün deseninin, bölgedeki su varlığı dikkate alınarak ve özellikle kurak bölgelerde az su tüketen bitkiler tercih edilecek şekilde belirlenmesi ve ürün desteklemelerinin bu doğrultuda uyumlaştırılması, yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması ve sulamadan dönen suların ve arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımının yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle su kaybının en az seviyede tutulması ve birim sudan en fazla üretim veriminin alınması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Bu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve sulama randımanın %75’e ulaşmasıyla kazanılacak su ile Konya’nın yüzölçümünün yarısından fazlası alanın ilave olarak sulanması mümkündür.

Yarın değil hemen şimdi,

“Türkiye Yüzyılına BİR DAMLA da Sen Ol!”

Tarımsal Su Verimliliği rehber dokümanları için tıklayınız!