Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü, proje kabulüne başladığı 2013 yılından itibaren 2014 yılı sonuna kadar 214 proje sahibi ile toplam 82.423.499,83 TL tutarında sözleşme imzalamıştır.

Koordinatörlüğümüz ile sözleşme imzalayan ve yatırımı tamamlayan 164 proje sahibine, 2014 yılında toplam 19.452.529,84 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında ödenen 8.313.418,84 TL de dahil edildiğinde ödenen toplam hibe tutarı 27.765.948,68 TL’ye ulaşmıştır. Yoğun çalışmalarımız neticesinde Koordinatörlüğümüz tarafından 2014 yılında ödenen hibe miktarı, bir önceki yıla göre büyük artış göstermiştir.

Sözleşmesi imzalanan ve yatırıma başlayan ancak yatırımı henüz tamamlanmayan proje sahiplerine ise yaklaşık 17.154.383,86 TL ödeme yapılması beklenmektedir. Bütün yatırımların tamamlanması halinde ödenecek toplam hibe tutarının yaklaşık 44.920.332,54 TL olacağı tahmin edilmektedir.

10 Şubat 2015 tarihinde tamamlanan 13. başvuru çağrı döneminde;114 çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, 2 yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi ve 23 kırsal turizm projesi olmak üzere toplam 139 proje kabulü gerçekleştirilmiştir. Koordinatörlüğümüze sunulan projelerin toplam yatırım tutarı 30.575.175,89 TL’dir.

13. başvuru çağrı döneminde kanatlı eti üretimi (tavuk kümesi) ile et ve süt (büyük ve küçükbaş hayvancılık) üreten işletmelere yönelik yatırımlara ilişkin bütçenin tamamlanması dolayısıyla bu dönemde proje kabulü yapılmamıştır.

Nevşehir’in turizm alanındaki potansiyelini kullanmak adına kırsal turizm kapsamında sunulan projelerde büyük artış olduğu gözlenmektedir. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmaları ve gerçekleştirilen yatırımların somut olarak ortaya çıkması ile önümüzdeki başvuru dönemlerinde kırsal turizm alanındaki yatırımların daha da artacağı düşünülmektedir.

Kurumumuzca destek sağlanan sektörlerde AB standartlarında yeni işletmeler kurulurken, diğer yandan da mevcut işletmeler modernize edilerek ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü ve verimliliği artmaktadır. Ayrıca kırsal alana sağladığımız destekler ile kırsal ekonominin gelişimine ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmaktadır.