Mülteciler ve ev sahibi toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2) projesi, Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ortak finansmanıyla, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği bünyesinde yürütülen ‘Güçlü Ebeveyn Güçlü Çocuk’ projesi eğitici eğitimi 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda gerçekleşti.

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Şirvan ÇETİN, çocuk psikolojisi, ebeveyn tutumları, gelişim süreçleri,sağlıklı iletişim konularında iki günlük bir eğitim verdi. Üçüncü gün ise Nevşehir Barosu Avukatı Selen ÜLGER, çocuk hakları kavramı ve çocuk koruma temel ilkeleri, birleşmiş milletler çocuk haklarına dair sözleşmede çocuk hakları, ceza muhakemesi hukuku kapsamında çocuk suçlarında soruşturma ve kovuşturma usulü, çocuklara uygulanabilecek güvenlik tedbirleri, çocuklara karşı işlenebilecek suçların kapsamı, aile içi şiddet, çocuğun istismarı ve ihmali konularında eğitim verdi. Eğitime 20 kadın katılım sağladı.