Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarım Ekonomisi Bölümü liderliğinde; Türkiye’nin buğday üretim alanlarının %70’ini kapsayan 29 ilde; TAGEM'e bağlı 8 Araştırma Enstitüsü’nün Tarım Ekonomisi Bölümleri ile işbirliği içerisinde 5 yıl süre ile yürütülecek olan “TAGEM Tarafından Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Üretici Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi ve Takibi” BUĞÇETAP başlıklı ülkesel projenin 2. yıl saha çalışmalarına Nevşehir ile devam edildi.

Bu kapsamda 08-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Nevşehir İli; Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleri ve köylerinde buğday üreticileri ile görüşüldü

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş,  Bu proje ile; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Enstitüler tarafından geliştirilerek üreticilerin kullanımına sunulan buğday çeşitlerinin üretici memnuniyetinin araştırılması ve TAGEM tarafından geliştirilen buğday çeşitlerinin takibinin yapılmasının amaçlandığını bildirdi.