Nevşehir'de hava sıcaklıklarının son günlerde artmasıyla birlikte, tarım arazilerinde çıkan yangınlar artış gösteriyor. Nevşehirlilerin de anız, tarla, bahçe ve orman yangınları konusunda dikkatli olması gerekiyor.
 
Mangal, sigara izmaritleri, temizlik amacıyla yakılan ateşler ve rastgele atılan şişeler, orman yangınlarını tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Kuruyan otlar ve yapraklar, sıcak havalarda küçük bir kıvılcımın etkisiyle kolayca tutuşabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar bu tür tehlikelere karşı dikkatli olması gerekiyor.
 
Anız, tarla ve orman yangınlarıyla mücadelede her bireyin sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Çok dikkatli olarak doğal yaşam alanlarının ve milli servetimizin korunması sağlanmalıdır.

NEVŞEHİR ORMANI KORU

Bir olacağız, ormanlarımızı hep birlikte koruyacağız.

Kural basit;

  • ANIZ YAKMA
  • İZMARİT ATMA
  • ATEŞ YAKMA

Nevşehirliler Anız, Tarla ve Orman Yangınlarına Dikkat! 

Hasatın başlaması ile birlikte sıkça rastlanan anız yangılarına karşı Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere anız yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Anızların yakılması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Anızların yakılması sonucu toprağın üst tabakasında oluşan külün,toprağın organik maddelerce zenginleşen mikroorganizmaların yok olmasına sebebiyet vermektedir. Bunun sonucu olarakhem toprakta hem de üründe verim kaybına yol açmaktadır. Sezonunda ürün için atılan gübrenin bir kısmı, bitkinin hasattan sonra toprakta kalan kısmında kalmakta olup, toprağın sürülmesi ile de tekrar toprağa faydalı olabilecekken bazı çiftçilerimizin anızları yakarak bunu yok ediyor. Anız yangının başka bir zararı da topraktaki tuzluluk oranı artırmakta ve çoraklaşmaya sebep vermektedir. 

Anızları Yakan Geleceğini Yakar

Rüzgârın etkisiyle kontrol edilemeyen anız yangınları komşu tarladaki mahsule sıçramakta, meskûn mahalleri tehdit edecek boyutlara ulaşabilmektedir. Kontrolden çıkan anız yangınları ormanlık ve ağaçlık bölgelere ulaşıp, yetişmesi yıllar süren binlerce ağacın, doğal güzelliklerin ve tatlı su kaynaklarının yok olmasına sebep olmaktadır. 

Anız yangınlarının ülkemize verdiği başka bir zararı da, tarım arazilerinin üzerinden geçmekte olan enerji, iletişim ve haberleşme hatlarının zarar görmesine, dolayısıyla hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır. Anız yakmakla doğal denge bozulmakta, doğada bulunan faydalı böcekler ve hayvanlar yok olurken, ortama adapte olan zararlı böcekler hızla çoğalmakta, küresel ısınmaya sebebiyet verilmektedir. Yaratılan canlılar yakılarak, gayr-i insani bir iş gerçekleştirilmektedir" dedi.

Nevşehir'de anızların yakılması Valilik Tebliği ile yasaklanmıştı. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre "Anız yakılması, çayır ve mera'ların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30 Aralık 2021 tarih ve 31705 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2022/1 No'lu Tebliğin (l) bendinde "anız yakanlara her dekar için 109,49 lira idari para cezası" verilir. "Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılır." hükmü gereği anız yakma fiilini işleyenler hakkında İdari Para Cezası verilir. 

İlgililerin anız yangınlarına sebebiyet vermemesi için azami dikkat etmesi gerekmekte olup, anız yangınına sebebiyet verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulanacağının bilinmesi önemle duyurulur. 

Çiftçilerimizin hem kendi hem de ülke menfaatleri açısından bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur. Anız yakma fiilinin doğadaki canlıların yanarak ölmesine sebep olduğu, doğal dengenin bozulmasına ayrıca meskûn mahal ya da orman civarında hem can kaybına sebep olabileceği gibi orman yangınlarına da yol açabileceği unutulmamalıdır. 

Anız yangınına karşı kırsal alanda 156 Jandarma, 155 Polis ve Yangın söndürme için ise 110 İtfaiye ihbar hatlarını arayınız. 

Editör: Fib Haber