Nevşehir Valiliği 2023 yılında yapılacak olan açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşleri ile afiş, pankart ve ilan asılacak yerleri yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Nevşehir Valiliğinden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhlarına ait yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ve 22. maddeleri ile aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin (Değişik:RG-5/8/2015-29436) 3. maddesi;  “İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak (…)şekilde ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir...”  hükmüne amirdir.

Buna göre, 2023 yılı için Nevşehir Merkezinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri için belirlenen yer ve güzergah şu şekildedir: 

1 NOLU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanı )

Nevşehir Merkez İbrahim Paşa Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Yunus Emre Caddesinin kesiştiği kavşaktan Yeni Kapalı Pazar Yerinin kuzey tarafındaki Borsa Kavşağı istikametinde bulunan alan Toplanma Alanı, 

Borsa Kavşağından, Atatürk Bulvarının ve Milli İrade Caddesinin sağ şeridini takiben, yaya kaldırımına ve bankete taşmamak, sol şeridi araç trafiğine açık bulundurmak üzere toplantı alanı olan Milli İrade Caddesi Sahil Sokak hizasından Diriliş Bulvarı ile Ali Dirikoç Bulvarının kesiştiği (Niğde Yol Kavşağına) kadar olan sağlı-sollu alan, güzergâh Yürüyüş Güzergâhı, 

Milli İrade Caddesi Sahil Sokak hizasından Diriliş Bulvarı ile Ali Dirikoç Bulvarının kesiştiği (Niğde Yol Kavşağına) kadar olan sağlı-sollu alan Toplantı (Miting) Alanı olarak belirlenmesi, 

2 NOLU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanı )

Nevşehir Merkez Sümer Mahallesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi 1. Cadde ile Millet Caddesinin kesiştiği yoldan Kültür Parkı Hanım Konağı karşısı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası önüne kadar olan alan, Toplanma Alanı, 

Kapadokya Kültür Merkezinden, Millet Caddesinin sağ şeridini takiben, yaya kaldırımına ve bankete taşmamak, sol şeridi araç trafiğine açık bulundurmak üzere toplantı alanı olan Borsa Kavşağına kadar olan güzergâh Yürüyüş Güzergâhı, 

Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Orduoğlu sokak, Seyit Taşçı sokak ile Işık saçan sokak girişi Millet Caddesi üzeri alan Toplantı (Miting) Alanı,