Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan ecdad yadigarı tarihi Kurşunlu cami restore edilip tekrar eski ihtişamına kazandırılmayı bekliyor.

Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Nevşehir'e yapılan Kurşunlu Camii'den artan malzemeler ile Kaymaklı beldesinde yaptırılan ve aynı ismi taşıyan tarihi Kurşunlu Camii 2020 yılında meydana gelen elim bir yangında büyük zarar görmüştü.

Tarihi caminin restore edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, tarihi yapıya sahip çıkılmasını istiyor.

4 yıl önce elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu büyük hasar görerek kullanılamaza hale gelen Osmanlı yadigarı 290 yıllık tarihi Kurşunlu Camii’nin yatırım programına alınmasını isteyen Kaymaklılı vatandaşlar, geçen 4 yıllık sürede hiç bir bakım onarım yapılmamış adeta kaderine terk edilmiştir. Gerek kültür ve turizm açısından gerekse yerel halkın ibadet ve yaşlılarımızın yakınlık açısından kullandığı bu camiimizi tekrar yaşatmamız için vakıflar genel müdürlüğü'nün biran önce harekete geçmesini bekliyoruz." dediler.

Osmanlı döneminin son eserlerinden olan tarihi Kurşunlu cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle restore edilerek ayağa kaldırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Nevşehir Milletvekillerimizi ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünü göreve davet ediyoruz...


Kaymaklı Kurşunlu Cami:

Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa vezir olduktan sonra, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabası eşrafından Hacı Abdullah Ağa da aşçıbaşı olarak Osmanlı sarayına girmiştir.

Bu dönemde Nevşehir'e yapılan Kurşunlu Camii'den artan malzemeler ile Kaymaklı Kurşunlu Camii inşa edilmiş,1732 yılında İnşa edilen Yeğenağa Abdullah Cami halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılmaktadır.

18. yüzyılda yaptırılan cami, Nevşehir’e yapılan kurşunlu camiinden geriye kalan malzemeler kullanılarak yapılmış. Lale Devri mimarisinin yansıtıldığı cami Damat İbrahim Cami olarak da biliniyor. Caminin geniş avlusunda bulunan 3 adet kapı ise, camiye çok farklı bir hava katıyor. Caminin mimari ise, Mehmet Ağa.

Kaymaklı Kurşunlu Camisi 1732 yılında bitirilmiştir. Mihrabı, iki saf cemaat alacak kadar sünmüş, geri kalan orta kısım yarım ay şeklini andırır. Duvarlara bitişik 8 direk üzerine yapılmıştır.Direklerin başlıklarına kemer ayakları konmuş. Dördü büyük, dördü küçük 8 kemer yapılmıştır. Bu kemerlerin üzerine ana kubbe konmuştur. Küçük kemerlerin koltuklarına 4 adet yarım davlumbazda camiinin taşından, ikisi mermer olmak üzere 4 yuvarlak direk konarak; direkler üzerine üç davlumbaz yapılmıştır.Caminin Doğu tarafına bitişik bir de sübyan mektebi yapılmış ise de 65 yıl önce yıkılmıştır. Caminin tek minaresine mahvelden çıkılır. Yüksekliği 30 metredir. Mahfeli tahtadan yapılmıştır.