Nevşehirde Büyükbaş hayvanlarda şap aşılama kampanyasının başladığını bildiren Nevşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
"İlimizde Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası başlamış olup 31 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecektir. Aşılama kampanyasında ilimizde bulunan tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Geçmiş yıllardan farklı olarak ilk defa aşılanacak büyükbaş hayvanlar ile yeni doğan tüm büyükbaş hayvanların aşılama kampanyasında aşılandıktan 1 ay sonra ikinci kez aşılaması yapılacaktır. Bu aşılama mecburidir.
Şap Hastalığı, hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalıktır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi  ve domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır.Şap hastalığına bağlı ekonomik kayıplar oldukça yüksektir. Hastalığın direk ekonomik kayıpları arasında özellikle genç hayvan ölümleri, süt veriminde % 15 ve et veriminde %10 düşme, üreme performansında düşme, ticarete getirilen kısıtlamalar sayılabilir. Özellikle buzağı ve kuzular hastalığa karşı son derece hassas olup %80 lere varan oranlarda ölümlere yol açabilir.  Hastalıktan korunmada aşılama çok önemlidir. Ayrıca hayvancılık işletmelerinde, temizlik ve dezenfeksiyon gibi biyogüvenlik önlemleri ile, ile dışarıdan yeni satın alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. İşletmeye yeni alınan hayvanlar mutlaka ayrı bir yerde 21 gün bekletilmeli ve daha sonra diğer hayvanların arasına katılmalıdır.
Bilindiği üzere, herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun keçi türü hayvanların küpelenerek, Türkvette kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Nisan 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu nedenle aşılama çalışmaları ile beraber, her işletmedeki tüm büyükbaş hayvanlar tespit edilerek, Türkvetteki kayıtlı işletmelerin güncellenmesi yapılacaktır. Yetiştiricilerimize bir gün önceden Şap aşılamasına gelineceği köy muhtarlıklarından ve belediye başkanlıklarından ilan yoluyla duyurulmaktadır. Şap aşılama günü mutlaka yetiştiricilerimizin bir mağduriyet yaşamamaları için işletmelerinde bulunması gerekmektedir.  
            5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları  zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında 2017 yılı için 8.027TL(sekizbin yirmi yedi) idari para cezası  verilmesi hükmü mevcuttur. Şap Aşısı uygulanmamış hayvanların  sevklerine müsaade edilmeyerek veteriner sağlık raporu verilmemektedir.
Aşılama Programı; İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmekte  olup üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programına göstereceği yoğun ilgi, ilimizde Şap Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracak, Milli Tarım Projesi içinde yer alan Aşılı Arilik Statüsüne katkı sağlayacağını belirtti.