Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, Müdürlüğümüz yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinden; yıl sonu etkinlikleri ve mezuniyet törenleri, yıl sonu şenliği, geleneksel çocuk oyunları şenliği, kurumsal iletişim-kurum iklimi-verimlilik-bilgi akışı, yıl sonu hazırlıkları ve karne haftası etkinlikleri, okullarımızın bakım ve onarımı, halk eğitim kurslarının verimliliği, mesleki ve teknik eğitimin gelişimi, LGS ve YKS ile ilgili çalışmalar ile yönlendirme ve ABİDE sınavları, pansiyonlar ve doluluk oranları, ödül takvimi ve işlemler, WEB sayfalarının güncellenmesi ve sosyal medya kullanımı, resmi yazışma kuralları ve birimlere yönlendirilmesi, ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İlgili birim amirlerinin ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin bilgilendirme ve paylaşımda bulunduğu toplantıda Müdürlüğümüz yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin görüş, öneri ve talepleri alınarak değerlendirildi ve kararlar alındı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı; gündem konularının takip edilmesi, Müdürlüğümüz ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz arasında iletişimin en üst seviyede tutulmasının önemi ve gerekliliğinden, Bakanlığımız tarafından ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' kapsamında hazırlanan yeni müfredat değişikliğinin uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli''nin temelinin, becerilerin geliştirilmesi olduğunu ve bu modelde becerilerin, zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki boyutları içeren bütüncül bir yapıda ele alındığını vurguladı. Modelin öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir model olduğunu da sözlerine ekledi. Sayın İl Müdürümüz; ''Geçmişten geleceğe köprü kurarak sadece medeniyete uyum sağlayan değil, medeniyet kurucusu ve geliştiricisi, ahlaklı, erdemli ve bilge nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bu yeni müfredat uygulamalarının takipçileri bizler olacağız." diyerek ''Türkiye Yüzyılı''nı inşa etme yolunda yöneticilerimize büyük görev düştüğünü belirtti. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı başarı ve özveriyle görevlerini yürüteceklerine inandığını dile getirerek toplantıya katılan Müdürlüğümüz yöneticilerine, ilçe milli eğitim müdürlerimize ve ilimizin mümtaz eğitim camiasına emek ve gayretleri için teşekkür etti.