Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında İl MEM Müdür Yardımcısı Murat Saltık, şube müdürü Fatih Günkan ve il genelindeki resmi – özel okul müdürleri ile ‘‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’’ tanıtım toplantısı yapıldı.

   Gündem maddelerinden; yıl sonu etkinlikleri ve mezuniyet törenleri, yıl sonu şenliği, geleneksel çocuk oyunları şenliği, kurumsal iletişim-kurum iklimi-verimlilik-bilgi akışı, yıl sonu hazırlıkları ve karne haftası etkinlikleri, okulların bakım ve onarımı, halk eğitim kurslarının verimliliği, mesleki ve teknik eğitimin gelişimi, LGS ve YKS ile ilgili çalışmalar ile yönlendirme ve ABİDE sınavları, pansiyonlar ve doluluk oranları, WEB sayfalarının güncellenmesi, resmi yazışma kuralları ve birimlere yönlendirilmesi konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 

    İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf YAZICI, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak "gorusoneri.meb.gov.tr" adresi üzerinden görüş ve önerilerin alınması için kamuoyuna duyurulan ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' hakkında Bakanlık tarafından hazırlanan sunumu okul ve kurum müdürleriyle paylaşarak, programın hedefleri, içeriği ve gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Beceri temelli, özgün bir eğitim felsefesi, sonuç yerine süreç odaklı, zihin ve gönül bağını önceleyen, bütüncül bir eğitim sürecini hedefleyen, milli ve manevi değerlerimizin içselleştirilmesi temelinde bilişsel ve duyuşsal gelişimi önemseyerek çocukların erdemli, vatansever, ülkü sahibi, medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller olarak yetişmesi hedefinin mihverini oluşturan eğitim modelinin ''Türkiye Yüzyılını'' inşa etme yolunda sahiplenilmesinin önemi üzerinde durdu ve yöneticilerden programın tanıtımı ile "gorusoneri.meb.gov.tr" adresi üzerinden görüş ve öneride bulunulması için azami derecede gayret sarf etmelerini istedi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf TEKİN’e, Bakanlık yetkililerine, emek veren, katkı sağlayan herkese şükranlarını ifade ederek, Nevşehir Eğitim Camiası olarak ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli''nin uygulanması sürecinde de üst düzeyde gayret edeceklerini belirtti ve toplantıya katılan yöneticiler ile Nevşehir'in mümtaz eğitim camiasına emek ve gayretleri için teşekkür etti.