Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, tüm illerimizde ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik tertip ettiği “Aile Çalıştayı” kapsamında Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ‘Türkiye Yüzyılında Güçlü Aile Mutlu bireyler’ Nevşehir Aile Çalıştayı düzenlenecek.

21 Eylül 2023 tarihinde 09-17 saatleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Nevşehir İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek çalıştayın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanındaki çalışmalarına katkı yapması amaçlanıyor.

Üniversiteler, akademisyenler sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, “Aile, Eşitlik ve Adalet”, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile, Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” konuları ele alınacak.

Aile odaklı sosyal hizmet modeli güçlendirilecek.
Bu konu başlıkları altında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.
Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konuları tartışılıyor.

Ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurların ele alındığı çalıştaylarda evlilik ve aile hayatına ilişkin toplumun farkındalık düzeyini artırmaya yönelik neler yapılabileceği üzerinde çalışılıyor.
Afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar da tartışılacak.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi çalışmaları masaya yatırılıyor.

Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin tartışıldığı çalıştaylarda sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın ifadeleriyle “toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere, aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Aile her şeyden önce gelir. Bu çerçevede aileyi merkeze alan vizyonu ülkemizde tanımlayacağız. Türkiye Yüzyılı için ‘Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ anlayışıyla Bakanlık olarak ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”