İşyerlerinde kaçak işçi çalıştıranlara büyük para cezası uygulanıyor. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 56 bin 752 TL idari para cezası kesiliyor.

Bu konuda ilimiz Nevşehir'de ki işvenleri uyaran Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Bendeş yaptığı açıklamasında şunları ifade etti;

DEĞERLİ İŞVERENLERİMİZ

İzinsiz yabancı çalıştırmayın, çalıştırmak zorunda kalırsanız yapılması gerekenler ekte anlatılmıştır.

Yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları ve çalıştırılmaları yasaktır. Bu kapsamda, ülkemizde bulunan yabancıların çalışma izni olmaksızın işgücü piyasasına girişinin önlenmesi gerekmektedir. Kaçak yabancı çalıştırma konusunda sizlerin de daha dikkatli ve hassas davranmanız ve izinsiz yabancı çalıştırmamanız Ülkemiz açısından önem arz etmektedir.

Yabancı işçi çalıştıranlar dikkat! Büyük cezası var

YABANCI İSTİHDAMINDA ÇALIŞMA İZNİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye’de çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim gören, staj yapan veya Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet
sunucusu yabancılar, çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almak zorundadır.

İlgili mevzuatlarınca çalışma izni alma yükümlülüğünden muaf tutulan yabancılar hariç olmak üzere, yabancıların çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.

Yabancıların ve işverenlerin çalışma izni yükümlülüklerine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirip getirmedikleri Bakanlıkların denetim elemanları ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenir. Denetim neticesinde yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların, çalışma iznine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespiti hâlinde, durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir ve ilgililere idari yaptırım uygulanır.

İdari yaptırımlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygulanır.

İdari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmek zorundadır.

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI