Nevşehir'in Avanos ilçesinde yıllardır gündeme gelen ve konumu nedeniyle çokça eleştiri alan yüksek gerilim hattı direğini kaldırmak için Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş'ın başlattığı çalışmada mutlu sona ulaşıldı.

Avanos'ta yüksek gerilim hattı direği kaldırılıyor

Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş ,Belediye Meclis Üyesi Vedat Elma ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Tolga Bostancı ile birlikte; İlçe merkezinden geçen fider-9 ve fider-4 elektrik hatlarının kaldırılarak daha verimli imar planı çalışmaları yapılabilmesi için TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker ve Varlık Yönetimi Daire Başkanı Hüseyin Elbek’i makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyaret neticesinde ilçe merkezimizden geçen söz konusu enerji nakil hatlarının kaldırılacağına yönelik resmi yazı Belediye Başkanımıza elden teslim edildi.

Yapılan görüşmelerden sonuç almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş; "Nazik karşılamaları ve kıymetli destekleri için Sn. Ülker ve Sn. Elbek’e teşekkür ediyoruz. Avanos’umuzun geleceği için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İşte o yazı;

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2024 tarihli ve 38095052-40 sayılı yazısı.
b) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 03.07.2024 tarih ve 24915 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı Avanos Belediye Başkanlığı yazısında Nevşehir ili, Avanos ilçesinde 853 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Revizyon Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılması planlandığı ve bu husuta kurumumuz görüşüne ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu bölgede Belediye Başkanlığınız tarafından yapılması planlanan imar değişikliği için Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde yer alan Çizelge-5 "Hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklıkları" ile 46'ncı maddesindeki Çizelge-8'de "Hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıkları"nı ihlal edici bir durum oluşturmayacak şekilde, ayrıca İlgi (b)'de kayıtlı yazı ile bahse konu bölgede yer alan FİDER 9 ve FİDER 4 hatlarının gerekli şartların oluşması halinde 2025 yılı yatırım programı kapsamında kaldırılmasının planlandığı bildirilmesi nedeniyle bu hatlar kaldırılacak şekilde imar plan çalışmalarının yapılmasında ve yazımız ekinde gönderilen bölgedeki envanterlere ait her türlü bilgi sahada teyit edilerek dikkate alınarak Kurumumuza ait mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklarımızın saklı kalması koşuluyla tarafınızca yapılacak imar planı işlemine Kurumumuzca sakınca olmadığı hususunda bilgilerinizi arz ederiz."

Direklerin kaldırılmasıyla görüntü kirliliğinin yanı sıra muhtemel tehlikelerin de ortadan kalkmış olacağı belirtildi.

Editör: İbrahim UYSAL