1874 – 1935 yılları arasında yaşamış olan Hafız Raşit Efendi dönemin şartlarında en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Konya Mekteb-i Hukukunda eğitimini tamamlamış ve şehrimizde avukatlık mesleğini icra eden ilk avukatlardan birisi olmuştur. Ayrıca Hafız Raşit Efendi, Nevşehirli Cumhuriyet Savcımız Fehmi YÖNDEMLİ’nin de 4. Kuşaktan dedesidir.  

Konya Mekteb-i Hukukundan mezun olan Nevşehir’in bilinen ilk avukatlarından Hafız Raşit Efendi'nin Ruhsatnamesi 2020 yılında Nevşehir Barosuna  sergilenmek üzere asılmıştı.

Tarihi bir öneme sahip olan Avukatlık Ruhsatnamesi Hafız Raşit Efendi’nin torunu olan Cumhuriyet Savcısı Fehmi Yöndemli’nin girişimleri ile Konya Barosundan bir örneği getirtilip Osmanlıcadan günümüz Türkçesine tercüme ettirilmiş ve  sergilenmek üzere Nevşehir Adalet Sarayındaki yerini almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adliye Vekaleti tarafından miladi 19.06.1926 tarihinde Osmanlıca olarak tanzim edilen Muhami (Avukat) Ruhsatnamesinde mealen;  

‘’Bu belge; Muhamat Kanunu 5. maddesinde yazılı şartları elde etmesine binaen bilimum hukuki davalarda başvuran müvekkillere bilvekale ve her çeşit evrakı tanzim etmeye ve mahkemeler, hükümler ve bilcümle daire ve meclisler huzurunda eşhasi şahsiye (gerçek kişileri) ve hükmiye (kuruluşlara) ait hukuki bilvekale takip, dava ve müdafa eylemek üzere  ifayı muhammata (avukatlık yapmak üzere) mezun olmuştur.’’ denilmiştir.   

Çeviri: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hamidreza SOHRABIABAD