Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fevzi Volkan Güngördü NEVÜ ve Almanya’nın Marburg şehrinde yer alan Philipps Üniversitesi arkeoloji bölümleri arasında karşılıklı gerçekleştirilen Erasmus protokolleri kapsamında “The Volcanic Cappadocia in Prehistoric Times (Tarihöncesi Dönemlerde Volkanik Kapadokya Bölgesi”  üzerine konferans verdi.

Philipps Üniversitesi’nde ilk olarak volkanik Kapadokya Bölgesinin jeolojik yapısının tanıtıldığı konferansta Nevşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde illerinde gerçekleştirilen tarihöncesi araştırmalar hakkında bilgi verildi. Konferansta NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fevzi Volkan Güngördü kendi başkanlığında 2019 yılından beri devam eden “Nevşehir İli Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları Projesi (NENESU)” kapsamında Nevşehir ilinin en erken yerleşik kültürleri üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı. 

Nevşehir ilinde yerleşik hayata geçiş ile ilgili eldeki verilerin günümüzden 10.000 yıl öncesine tarihlendirildiğini belirten Güngördü, NENESU projesi kapsamında Nevşehir ilinin merkez, Avanos, Gülşehir, Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde devam eden araştırmalar ışığında bölgede en erken köy yerleşimlerinin kuruluşu ve bin yıllar içerisinde köyden-kente geçiş sürecinin nasıl gerçekleştirildiği üzerine elde edilen sonuçları sundu.