Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de görev yapan idari personele, hizmet içi eğitim kapsamında “Resmi Yazışma Eğitimi” verildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından resmi yazışma süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç halinde resmi yazışma süreçlerine ilişkin eğitim ve “Resmi Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi” kapsamında NEVÜ’nün Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul sekreterleri ile Rektörlüğe bağlı diğer ilgili birimlerde görev yapan idari personele verilen “Resmi Yazışma Eğitimi”ne NEVÜ Eğitim Fakültesi akademik personeli Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Erkan, idari personelleri Şef Ayşegül Yurtyapan ve Fakülte Sekreteri Mehmet Ali Bozkurt katıldı.

“Resmi Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi” kapsamında ise NEVÜ’nün Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul sekreterleri ile Rektörlüğe bağlı diğer ilgili birimlerde görev yapan idari personele yönelik “Resmi Yazışma Eğitimi” verildi.

NEVÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen eğitim programında personel e-yazışma teknik rehberi, kayıtlı elektronik posta (KEP), ulusal elektronik tebligat sistemi (UETS), elektronik ve mobil imza (e/m-imza) konularında bilgilendirildi.