Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Psikoloji Kulübü tarafından Psikoloji Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Türkileri ve Psikoloji Bölümünden Arş. Gör. Kevser Ayanlar rehberliğinde Fen- Edebiyat Fakültesi Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nu dolduran katılımcılarla film analizi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Inside Out (Ters Yüz) filminden belirli bölümler izlenerek, katılımcılar ile tartışıldı. Filmde;  11 yaşındaki bir çocuğun zihninde duyguların nasıl tanımlandığı ve nasıl işlemlendiğine dair keyifli bir anlatı sunulur. Filmin ana fikri; duygularımızı bastırmamızın bugün dünyada nasıl var olduğumuzu anlama yetimizi baltalayarak her duygunun önemli ve benzersiz bir amaca hizmet ettiğini ifade eder. Etkinlikte; ‘duygu yelpazemizin genişliği, üzüntü gibi genellikle olumsuz olarak atfedilen duyguların aslında kişiler arası ilişkileri nasıl desteklediği ve empatik davranışları nasıl ortaya çıkardığı’ gibi durumlar tartışıldı. Her duygunun önemli ve benzersiz bir amaca hizmet ettiği vurgulandı.

Farklı bölümlerden öğrencilerin katılımıyla etkileşimli biçimde gerçekleşen etkinliğin; öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerine katkı sağlayacağı öngörülüyor.