Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın iştirakleriyle düzenlenen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı”na katıldı.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,  YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) adına NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları ile akademisyenler katıldı.

Yükseköğretimin tüm süreçlerinde 'çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı' planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini dile getiren YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamaları hedeflenmiştir. Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmalarının ve aynı misyona sahip olmalarının yükseköğretimde gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durum olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda belirli uzmanlık alanlarında misyon yüklenmiş olan 77 üniversitemiz bulunmaktadır. Bunlar arasında; 23 Araştırma üniversitemiz, 22 Bölgesel Kalkınma üniversitemiz, 2 Uygulamalı Bilimler üniversitemiz, 3 Sağlık Bilimleri üniversitemiz, 2 Güzel Sanatlar üniversitemiz ve son olarak da geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 25 Öncelikli Alanda İhtisaslaşan üniversitemiz yer almaktadır" diye konuştu.

Toplantıda üniversitelerin bulunduğu illerine ve bölgelerine katkıları, bölgesel kalkınmaya esas ihtisaslaşma alanlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri ve elde ettikleri çıktılar değerlendirildi.