Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Dr. Semih Aktekin 4 Yılda Neler Gerçekleştirdi?

Üniversiteler sahip oldukları fiziki ve akademik altyapıları nitelikli akademik kadrolarıyla ülke ve bölge kalkınmasında söz sahibi olan ve üst düzey eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. Sahip oldukları imkanlarla ülkemizin belirlediği hedefler doğrultusunda bulundukları bölge ve şehirlerin her alanda kalkınmasında önemli roller üstlenmektedirler.

2020 yılı Mart ayında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimi, göreve geldiği günden bu yana üniversite için başlıca ne gibi hizmetler, yenilikler gerçekleştirdi? Bu sorunun cevabı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetiminin 4 yıllık sürede gerçekleştirdiği “Başlıca Proje ve Çalışmalar”ın konu başlıkları ile verildiği haberimizin içinde yer alıyor.

BAŞLICA PROJE VE ÇALIŞMALAR

Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi

Stratejik hedefleri kapsamında NEVÜ ve Nevşehir’in gelişimine yönelik büyük projelerinden birinin de Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi’nin üniversite ve şehre kazandırılması olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin 2023 yılında ilimiz protokolü ve Nevşehirli hemşerilerimizin katılımlarıyla temeli atılan Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesinin inşaatının hızla yükseldiğini söyledi. Rektör Aktekin, proje tamamlandığında içerisinde 89 diş ünitesi,  8 yatak kapasitesi,  8 Anabilim Dalı Başkanlığı, nöbet polikliniği, lokal ameliyathane ve yataklı servis ile gün içerisinde 500 hastaya alanında uzman bir ekiple kalite düzeyi yüksek ağız ve diş sağlığı hizmeti verileceğini ifade etti.

28 Ünitlik NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi tamamlanana kadar eğitim ve hasta bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl hizmete açtıkları 28 ünitlik NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de eğitim ve hasta bakım hizmetlerini başarıyla sürdürmekte olduğunu belirten Rektör Aktekin,  genç, dinamik ve kendi alanlarında uzman akademik kadrosuyla üniversitenin şehre açılan yüzü olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile vatandaşlara sunulan diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak sürekli yükselttiklerini söyledi. Rektör Aktekin, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde ağız ve diş sağlığında Nevşehir dışı başka şehirlere hasta sevklerinin de azaldığına dikkat çekerek Merkezde bugüne kadar 3937 hastaya hizmet verildiğini belirtti.  

NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarları Açıldı

NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Preklinik, Alçı-Akrilik ve Simülasyon (Fantom) Laboratuvarları açıldı.

 

 

NEVÜ Doğal Kültürel Miras Turizmi Alanında İhtisas Üniversitesi Oldu

NEVÜ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı kapsamında 29 Eylül 2021 tarihinde “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında ihtisas üniversitesi olarak belirlendi. YÖK’ün aldığı karar sonrasında NEVÜ’nün dünyada doğal ve kültürel miras turizmi alanında söz sahibi olmasını sağlamak ve Kapadokya’nın miras turizmi alanında lider destinasyon olarak öne çıkmasını sağlamak üzere İhtisaslaşma Koordinatörlüğü kurulup çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bölgenin somut ve somut olmayan kültürel mirasını aydınlatma misyonu ile “Kapadokya Mirası Tarihi ve Kültürel Bellek Dergisi” yayın hayatına başladı.

İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Projeleri

NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün 2023 Yılı 1. ve 2. Dönem Proje Başvuru Çağrıları üzerine toplam 42 proje başvurusu alındığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, “İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Proje Destek Birimi Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde ilk iki çağrıda başvurusu yapılan 10 projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. Söz konusu 10 projenin hayata geçirilmesiyle ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında Üniversitemize ve Nevşehirimize önemli kazanımlar sağlanacaktır” dedi.

Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Kapsamındaki Projeler ve Yürütücü Bilgileri

●       Nevşehir'in Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti, Derlenmesi ve Envanterinin Oluşturulması - Prof. Dr. Adem Öger

●       Nevşehir'in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleri ile Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması - Arş. Gör. Dr. Firdevs Yönet Eren

●       Kapadokya Bölgesinde Turizm Eğitimi Veren Programlarda Kullanılabilecek Bölgenin Doğal ve Kültürel Mirasına Odaklı Yabancı Dil Öğretim Materyali Geliştirme Projesi - Doç. Dr. İhsan Ünaldı

●       Kapadokya Vadileri Yürüyüş Rotalarının Dijital ve Teknolojik Dönüşümü Kızılçukur, Meskendir, Güllüdere 1, Güllüdere 2 Vadileri - Prof. Dr. Şenay Güngör

●       Kozaklı Termal Turizminin Mevcut Durumu ve Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri - Doç. Dr. Bekir Bora Dedeoğlu

●       eDataLabHQ.com – Dr. Öğr. Üyesi Gaye Deniz

●       Ürün ve Pazar Çeşitlendirme Stratejileriyle Seyahat Acentalarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi - Doç. Dr. Ömer Çoban

●       Kültürel Miras ile Değerler Eğitimi - Doç. Dr. Mustafa Tahiroğlu

●       Karayazı Tümülüsü Kazısı - Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldızhan

●       Mokissos Heritage: Bir Geç Antik Çağ Kompleksini Yeniden İnşa Etmek - Doç. Dr. Nilüfer Peker

NEVÜ Akademik Kadrosunun Güçlendirilmesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin her fırsatta üniversite olarak geliştirdikleri akademik altyapılar, açtıkları yeni fakülte, akademik bölüm ve programlarla birlikte akademik kadroyu nitel ve nicel açıdan güçlendirmeye son derece önem verdiklerini ifade ediyor. Resmi verilere göre Rektör Aktekin ve yönetimi göreve başladıkları 2020 yılı Mart ayından bugüne; 55 profesör, 92 doçent, 155 doktor öğretim üyesi, 61 öğretim görevlisi ve 53 araştırma görevlisi olmak üzere kendi alanında donanımlı toplam 416 akademik personelin atamasını yaparak, onları NEVÜ Ailesi’ne kazandırdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Protokol İmzalandı

NEVÜ ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca Aralık 2021 tarihinden itibaren Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda her ay düzenli olarak temsil verilmesi karara bağlandı. İmzalanan protokol kapsamında bugüne kadar her ay düzenli olarak 32 tiyatro temsili öğrenciler ve Nevşehirli vatandaşlarla buluştu.

Üniversite-Şehir, Üniversite-Bölge İş Birlikleri

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, şehrin ve bölgenin başta turizm ve sanayisi olmak üzere, sahip olduğu tüm değerleriyle birlikte kalkınmasına büyük önem verdiklerini kaydetti. Bu kapsamda Nevşehir Valiliği başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kop Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) gerekse NESİAD (Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği) KAPTİD (Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) gibi sektör ve sivil toplum kuruluşları ile üniversite-şehir, üniversite-bölge işbirlikleri kapsamında birçok proje ve çalışmayı hayata geçirildi.   

NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Kuruldu

NEVÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretim veren ‘Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu’ yerine, 25/06/2021 tarihli ve 31522 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘Spor Bilimleri Fakültesi’ kuruldu.

Acıgöl İlçesine ‘Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na Yeni Bina Kazandırıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’ün onayı kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde hayırseverlerin desteği ile 2021 yılında temeli atılan Nevşehir’in Acıgöl İlçesine ‘Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ kazandırıldı.  Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini halen başarıyla sürdürmektedir.

Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Açıldı

NEVÜ Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim – öğretim yılında Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’na ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başladı. 

 

Yeni Program, Bölüm ve Anabilim Dalları Açıldı

NEVÜ lisansüstü, lisans ve önlisans programlarında; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ‘Psikoloji Bölümü’, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde ‘Bilgisayar Mühendisliği’ ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde de ‘Kontrol Otomasyon’ programı,  Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde  “Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı” “Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı” ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde de “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı” Hacı Bektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü gibi çok sayıda yeni program, bölüm ve anabilim dalları açıldı.

Turizm Araştırmaları Enstitüsü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Fiilen Faaliyetlerine Başladı

Turizm Araştırmaları Enstitüsü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı olmak üzere iki doktora programı ve Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalları olmak üzere üç tezli yüksek lisans programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı.

NEVÜ Teknopark Patent Ofisi, Avrupa Patent Ofisi Bilgi Merkezi (PATLIB) Olmaya Hak Kazandı

NEVÜ Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Danışma Birimi, Avrupa Patent Ofisi (EPO) Bilgi Merkezi (PATLIB) olmaya hak kazandı.

Uluslararası Proje ve Çalışmalar

NEVÜ’de dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 54 ülkeden 700’e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Aktekin ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda ülke üniversiteleri ile yaptıkları ERASMUS, FARABİ ve ikili anlaşmalar neticesinde başta üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişimi olmak üzere birçok alanda ortak proje ve çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler

Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS'23 Kapadokya), Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği, Nevşehirli Âlimler Sempozyumu, ESERA 2023 Kapadokya, 5. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MÜHJEO’2024)” gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik NEVÜ tarafından veya ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

NEVÜ Engelsiz Üniversite

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından başlatılan Engelsiz Üniversite Ödülleri  sahiplerini buldu.

NEVÜ bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin engelli bireyler için “Mekanda Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemeleri “Turuncu Bayrak” ve NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi de “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemeleri ile “Mavi Bayrak” ödülüne layık görüldü.

NEVÜ “Sıfır Atık Yetki Belgesi” Aldı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında proje gerekliliklerini yerine getiren NEVÜ, sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalar neticesinde “Sıfır Atık Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

NEVÜ Meslek Yüksekokulları “Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi” Ağına Katıldı

NEVÜ Meslek Yüksekokulları ETF-Avrupa Mesleki Eğitim Vakfı’nın COVE “Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi” Ağına Katıldı.

NEVÜ İstatistik Danışmanlık Destek Ofisi (NEVÜSTAT) Kuruldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İstatistik Danışmanlık Destek Ofisi “NEVÜSTAT” kuruldu.

NEVÜ’de Türk Marka ve Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Kuruldu

NEVÜ Kapadokya Teknopark ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliği ile "Türk Marka ve Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi’’ kuruldu.  Kapadokya Teknopark sorumlu personeli tarafından idari faaliyetleri yürütülecek birim bünyesinde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konusunda başvuru yapmak isteyen kişi ve kurumlara danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti veriliyor.

NEVÜ’de “Proje Destek Ofisi” Kuruldu

NEVÜ tarafından, üniversitede proje kültürünü geliştirerek öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik etmek, uygulama aşamalarında kendilerine teknik destek vermek amacıyla “Proje Destek Ofisi” kuruldu.

NEVÜ EURAXESS-HRS4R Ağına Üye Oldu

NEVÜ Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Afrika’dan Latin Amerika’ya profesyonel araştırmacılara bilgi ve destek sunan, dünya çağındaki mesleki ve akademik kariyer olanaklarının kapılarını açan “EURAXESS” ağına üye oldu.

NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu TOEIC ve Oxford Test of English Sınav Merkezi Oldu

NEVÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Mayıs 2021 tarihi itibarıyla TOEIC® sınavını yürütmek üzere ETS (Educational Testing Services) tarafından sınav merkezi olarak (TOEIC® Authorized Test Center)  ve Oxford Test of English (OTE) sınavını yürütmek üzere de OUP (Oxford University Press) tarafından sınav merkezi olarak (Oxford Test of English Approved Test Center) onayı aldı. 

NEVÜ Turizm Fakültesinin İki Programı “Tam Akreditasyon” ile Akredite Edildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin iki yıl süre ile akredite edilen Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programları ile ilgili Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK)’ın turizm alanında yetkilendirdiği tek kuruluş olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 8-9 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan ara akreditasyon değerlendirme süreci başarıyla tamamlanarak her iki program da 2026 yılına kadar “Tam Akreditasyon” ile akredite edildi.

NEVÜ Dijital Belgelendirme Laboratuvarı Kuruldu

'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisas üniversitesi olan NEVÜ’de sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla turizm değerlerinin korunmasına ve belgelendirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen dijital belgelendirme laboratuvarı kuruldu.

NEVÜ Akademik Yazım ve Çeviri Destek Ofisi Kuruldu

NEVÜ bünyesinde akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına destek sağlamak amacıyla ‘Akademik Yazım ve Çeviri Destek Ofisi’ kuruldu.

NEVÜ Anadolu Üniversiteler Birliği’ne Üye Oldu

NEVÜ, araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinde üst düzey iş birliği yapmak, üniversite-sanayi iş birliğine ilişkin özgün model ve mekanizmalar oluşturmak, Birliğe üye üniversitelerde kalite standart ve süreçlerinin kurumsal yapıya yansımasını ve sürdürülebilirliğini temin etmek gibi amaçlar başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yapılması ile tecrübe ve kapasitelerin paylaşılması amacıyla kurulan Anadolu Üniversiteler Birliğine üye oldu.

Türkiye’nin Tek Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nde İlk Turizm Rehberliği Doktora Programı Açıldı

NEVÜ bünyesinde bulunan Türkiye’nin tek Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nde yine Türkiye’nin ilk ‘Turizm Rehberliği Doktora Programı’ açıldı.

NEVÜ  ‘Genç Ofis’ Açıldı

NEVÜ’de,  Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan 'Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında ‘Gençlik Ofisi’ açıldı.

NEVÜ Avrupa Üniversiteler Birliğine Tam Üye Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association)  EUA’ya tam üye oldu.

NEVÜ Aktüel 2020-2023

NEVÜ’nün ve Nevşehir’in gelişimine yönelik 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin tarihsel bir özetini “NEVÜ Aktüel 2020-2023” kitabında bulabilirsiniz.

NEVÜ Aktüel 2020-2023’ü online okumak için linke tıklayınız: https://basin.nevsehir.edu.tr/tr/nhbvu-aktuel

Rektör Aktekin’in devam etmesi bekleniyor

Öte yandan, NEVÜ’de yaşanan gelişmeler ve bu çalışmaların şehre katkısı tüm Nevşehir kamuoyu tarafından takdirle karşılanırken, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in göreve devam etmesi yönünde geniş bir konsensüs sağlanmış durumda.

Editör: Funda Afşar