Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın ilgili yazısı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesinin (a) fıkrasına göre, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in onayı ile NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Kabalcı,  Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine ise vekaleten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şahlan Öztürk görevlendirildi.

Prof. Dr. Ersan Kabalcı’nın Özgeçmişi

Prof. Dr. Ersan Kabalcı lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla 2003, 2006 ve 2010 yıllarında Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kabalcı, 2006-2012 yılları arasında Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu, 2012-2018 yılları arasında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2011 yılında Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladığı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün kuruculuğunu yapan Prof. Dr. Ersan Kabalcı, 2013 yılında Doçent Doktor, 2019 yılında ise Prof. Dr. ünvanını aldı. Elektrik tesisleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve şebeke planlaması alanlarında çeşitli kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık yapılması, proje hazırlanması ve yürütülmesi konularında destek verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta davetli konuşmacı ve düzenleme kurulu üyesi olarak yer alan Prof. Dr. Ersan  Kabalcı, 2019 yılından bu yana üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen ve Institute of Electrical and Electronics Engineers- IEEE (Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından indekslenen Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM) konferansının başkanlığını yapmakta. 

Kabalcı’nın alanında yazar ve editörlüğünü yaptığı 7 adet uluslararası kitabı, 22 adet uluslararası kitap bölümü, SCI ve diğer indeksli uluslararası dergilerde yayımlanmış 36 adet makalesi, uluslararası indeksli konferanslarda ise 70’ten fazla yayımlanmış bildirisi bulunmakta.

2020 yılında Stanford Üniversitesindeki bilim insanları tarafından hazırlanan ve Dünya genelindeki 7 milyon bilim insanı arasından seçilen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeye hak kazanan Prof. Dr. Ersan Kabalcı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPAO, TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenen 13 projede proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev aldı. 

Prof. Dr. Şahlan Öztürk’ün Özgeçmişi

1999 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2009 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başlayan ve Moleküler Biyoloji Bölümünün kuruluşunda görev alan Öztürk, 2011 yılında Doçent, 2017 yılında profesörlük ünvanı aldı. 

2012 yılından beri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Şahlan Öztürk, çevre, klinik, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji alanlarında çalışmalarda bulundu.

Bölüm başkanlığı ve Anabilim dalı başkanlığı gibi görevleri gerçekleştiren ve ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi ile kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunan Prof. Dr. Şahlan Öztürk, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.